Ny miljøteknologi skal give vand- og energibesparelser i millionklassen

Caroline Kragelund Rickers

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 29 40.

Boblende vand i en beholder

Ny miljøteknologi skal give vand- og energibesparelser i millionklassen

Fødevarevirksomheders forbrug af energi og procesvand er i fokus i Fyrtårnsprojektet InnoFlot hos fiskemelsvirksomheden TripleNine i Thyborøn. Her skal et intelligent flotationsanlæg implementeres i fuldskala. Teknologien vil give store besparelser på vand og energi, mere miljøvenlig produktion og bedre udnyttelse af ressourceholdige reststrømme.

Seks olympiske svømmebassiner om året

TripleNine Group A/S er Nordens største producent af fiskemel og fiskeolie. Virksomheden bruger store mængder vand til at losse fisk fra fiskekutterne til fabrikken. Det årlige vandforbrug på 16.000 m3 alene i Thyborøn svarer godt og vel til, hvad der kan være i seks olympiske svømmebassiner. Lossevandet genbruges, indtil der er så mange fiskerester i det, at det ikke længere egner sig til genbrug. Lossevandet ledes herefter ind på fabrikken, hvor det varmes op og dampes af. Det resterende organiske materiale omdannes til fiskemel eller -olie. Losning og afdampning kræver ikke alene et højt vandforbrug, men koster også mange penge i energi.

Vandrensning med mikrobobler

Teknologisk Institut og BIO-AQUA har udviklet en ny teknologi, der betyder, at TripleNine realistisk set kan spare 50-70% på vandforbruget svarende til en besparelse på cirka en million kroner om året i vand og energi. Et pilotprojekt finansieret af DRIP har vist, at konceptet virker – nu bliver det implementeret i fuldskala som et fyrtårnsprojekt støttet af Miljøstyrelsen.

Løsningen tager udgangspunkt i den enkle og velkendte flotationsteknologi.

I et traditionelt flotationsanlæg løber spildevandet gennem en tank med luftdyser, der danner mikrobobler i vandet. Det får organisk materiale (her fiskerester) til at samle sig i overfladen i en skumfraktion, der skrabes af og typisk anvendes til biogasproduktion. Der kan også tilsættes et flokkuleringsmiddel, der binder små organiske partikler til større bestanddele. Ved at fjerne organisk materiale fra lossevandet kontinuerligt kan vandet genbruges mange flere gange.

Intelligent flotationsanlæg

I projektet InnoFlot hos TripleNine bliver der dog ikke tale om et traditionelt flotationsanlæg. Nyskabelsen består i et intelligent sensorbaseret styringssystem, der skal udvikles i samarbejde med Insatech. Systemet skal optimere behandlingen af lossevandet i realtid. Det er særligt vigtigt hos TripleNine, fordi kvaliteten af fiskene – og dermed af lossevandet – varierer kraftigt.

Anlægget består af to flotationstanke plus en buffertank til midlertidig opbevaring af lossevand. Det giver en mere fleksibel drift, hvor behandlingen af lossevandet kan tilpasses efter forholdene.

I de to tanke kan der skiftes mellem seriel og parallel drift. Med dette 2-trins-flotationssystem bliver det muligt at tilsætte flokkulanter til vandet efter behov, og der kan skiftes mellem traditionelle og fødevareegnede flokkulanter. Tilsat fødevareegnede flokkulanter kan skumfraktionen ledes direkte ind i produktionen, hvilket giver en højere og mere rentabel udnyttelse af reststrømmen. Med traditionelle flokkulanter sendes skumfraktionen i stedet til biogasproduktion.

Forsøg med fødevareegnede flokkulanter

En vigtig del af projektet består i at finde et fødevareegnet alternativ til traditionelle flokkulanter, så TripleNine opnår en bedre udnyttelse af fiskeresterne end ved blot at sende resterne til biogasproduktion. Udfordringen er imidlertid, at fødevareegnede flokkulanter er dyre sammenlignet med traditionelle flokkulanter. Målet er derfor at identificere en fødevareegnet flokkulant, der virker efter hensigten, og som samtidig er et rentabelt alternativ. Det vil gøre den nye flotationsteknologi endnu mere attraktiv for virksomheder i foder- og fødevarebranchen.

Stort potentiale i foder- og fødevarebranchen

Danske og udenlandske virksomheder, der producerer foder og fødevarer, efterspørger miljøvenlige og mere effektive løsninger til behandling af ressourceholdige vandspildstrømme. Fyrtårnsprojektet InnoFlot adresserer netop dette behov, og i TripleNines tilfælde vil det tilmed styrke virksomhedens konkurrenceevne og fleksibilitet i forhold til at modtage større og flere råvarepartier.

Det nye sensorstyrede flotationskoncept egner sig godt til implementering i foder- og fødevarebranchen og vurderes derfor at have et stort markedspotentiale, også internationalt.

Miljøgevinster og understøttede verdensmål

Det innovative flotationskoncept vil bidrage til, at TripleNine reducerer det nuværende vand- og energiforbrug markant, fordi væsentligt mindre vand skal ledes ind i produktionen. Derudover opnås flere miljømæssige gevinster, der understøtter følgende verdensmål:

Mindre spildevand og øget vandgenbrug (delmål 6.3 under verdensmål 6) ved hjælp af en nyudviklet flotationsteknologi.

Øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer (delmål 9.4 under verdensmål 9) – teknologikonceptet vil give TripleNine væsentlige reduktioner i vand- og energiforbrug og dermed færre emissioner til det omgivende miljø.

Effektiv udnyttelse af naturressourcer (delmål 12.2 under verdensmål 12), da den nye teknologi forbedrer mulighederne for at udnytte reststrømme som højværdiressource.

Fakta om projektet

Projektnavn:

Ressourceeffektiv genanvendelse af lossevand gennem innovativt flotationskoncept – InnoFlot

Deltagere:

TripleNine A/S, Teknologisk Institut, BIO-AQUA A/S, Lemvig Vand & Spildevand A/S

Projekttype:

Fyrtårnsprojekt under MUDP (Miljøstyrelsens Udviklings- og Demonstrationsprogram)

Tidsramme:

November 2019 – medio 2022

Budget:

43 mio. kr. Heraf 6 mio. kr. fra Miljøstyrelsen

Vigtigste fokusområder:

 • Effektiv vandgenbrug ved losning
 • Intelligent sensorbaseret processtyring
 • Fødevaresikker udnyttelse af ressourceholdige reststrømme

Forventede årlige besparelser i ressourceforbrug:

 • 50-70% lavere vandforbrug – muligvis endnu lavere
 • 600.000-1.000.000 kr. sparet på vand og energi
 • 304 ton kul
 • 174.935 Nm3 gas

Gevinster for miljø og klima - forventet reduktion i emissioner pr. år:

 • 955 ton CO2
 • 592 kg CO
 • 1.094 kg NOx
 • 1216 kg SO

Understøttede FN-verdensmål:

FN Verdensmål 6  FN Verdensmål 9  FN Verdensmål 12

 

 

Om projektets partnere

TripleNine A/S

Med produktion i Danmark, Norge og Chile er TripleNine Group blandt verdens førende producenter af fiskemel og fiskeolie, der anvendes som dyrefoderingrediens til akvakultur, landbrug og dyremad. Gruppens største produktionen er placeret i Thyborøn. Her modtages der årligt op til 450.000 ton råvarer.


Teknologisk Institut

Teknologisk Institut er en selvejende organisation med specialister inden for mange videnskabelige retninger. Instituttets formål er at styrke dansk erhvervsliv i mødet med fremtidens teknologiske og erhvervsmæssige udfordringer. Et af Teknologisk Instituts indsatsområder omhandler ny vandteknologi i tæt samarbejde med virksomheder og universiteter.


BIO-AQUA A/S

BIO-AQUA A/S designer og udvikler miljøteknologier inden for energiproduktion og vandbehandling, herunder flere miljøteknologier til optimeret vandrensning, som anvendes i ind- og udland. BIO-AQUA har primært fokus på virksomheder specialiseret inden for forarbejdning af fisk og akvakultur.


Lemvig Vand & Spildevand A/S

Lemvig Vand & Spildevand A/S driver to renseanlæg i hhv. Lemvig og Harboøre, der samlet set modtager 2,8 mio. m3 spildevand hvert år. Lemvig Vand & Spildevand er tidligere kåret som et af de meste effektive vandselskaber i Danmark og har fortsat stor fokus på innovation og effektiviseringer.