Ny type mixervogn til forbehandling af halm og dybstrøelse til biogas

Kurt  Hjort-Gregersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 95.

Mixervogn udvendig

Ny type mixervogn til forbehandling af halm og dybstrøelse til biogas

Anvendelse af halm og dybstrøelse til biogasproduktion er forbundet med en række omkostninger, herunder indtransport, forbehandling, neddeling og indfødning i biogasanlægget.

Mixervogn indvendig

Sammen med Danmarks eneste fabrikant af fuldfodervogne, Høgild Aps, står Teknologisk Institut i spidsen for et projekt, der skal bidrage til en løsning på  ovennævnte udfordringer.

Formålet med projektet er at udvikle en ny type mixervogn, der kan grovneddele halm og dybstrøelse sammen med gylle. Derefter skal materialet føres over i landmandens fortank, hvor det oprøres i gyllen og kan transporteres ind til biogasanlægget i lukkede lastvognsslamsugere. Derved kan indtransporten ske i et enstrenget transportsystem. Og eftersom materialet nu er oprørt i gylle, kan det pumpes direkte ind i biogasanlægget, eventuelt gennem en macerator. Derved spares potentielt store omkostninger.

 

Systemet betyder samtidigt, at landmanden kan levere en tykkere gylle, hvilket har værdi for leverandører ved anlæg, der anvender tørstofbaserede bonus/straf- systemer.

Den nye mixervogn er under konstruktion og skal testes hos to leverandører til Nature Energy Videbæk i foråret 2023.

Projektet er støttet af EUDP.

Eudp logo