Partikeleksponering på arbejdspladsen

Søren Hanghøj Møller

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 25.

Sensorlab Søren sensor kittel

Partikeleksponering på arbejdspladsen

Ved at bruge avanceret sensorteknologi undersøger nyt projekt om danske virksomheder kan identificere kritiske områder og processer, der bidrager til dårlig luftkvalitet. Det vil gøre virksomheder i stand til at målrette indsatser for at forbedre arbejdsmiljøet.

 

Mange danske virksomheder står over for udfordringer med partikelforurening, som f.eks. støv, der kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser for medarbejderne. Men virksomheder mangler detaljeret viden om eksponeringens omfang. Derfor har Teknologisk Institut, i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, søsat projektet Implementering af sensorbaserede arbejdspladsmålinger til forbedret håndtering af partikeleksponeringer i Arbejdsmiljøet, støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

”Virksomheder er blevet mere bevidste om, at partikler og fibre har større sundhedsskadelige effekter, end vi tidligere troede. Men mange mangler viden om, hvad de egentlig har i luften, og om de forskellige reducerende tiltag som f.eks. udsug, har den ønskede effekt” - Søren Hanghøj Møller, konsulent, Teknologisk Institut. 

 

Realtidsdata med low cost sensorer

Partikler og støv kan oftest ikke ses med det blotte øje, men er sundhedsskadelige over tid, når de inhaleres i for høje koncentrationer. Derfor kan det skabe værdi for virksomhederne at have adgang til data i realtid, så der kan tages eventuelle forholdsregler på de tidspunkter og under de arbejdsprocesser, hvor det er mest nødvendigt og hvor tiltagene dermed gør en reel forskel for medarbejdernes sundhed og trivsel.

Grænseværdier for fine partikler afhænger af stoffet og er angivet ud fra masse- eller antalskoncentrationen. De typiske metoder til at måle forurening i arbejdsmiljøet, såsom filteropsamling, giver kun gennemsnitsværdien over et større tidsrum. Kortvarige perioder med potentiel meget høj partikelforurening opfanges derfor ikke med disse metoder og kan give et misvisende billede af forureningsniveauet på arbejdspladsen.

Derfor vil projektet udvikle en sensorløsning bestående af low-cost sensorer, der kontinuerligt måler partikelniveauer med høj tidsopløsning. Sensorløsningen testes i fire danske virksomheder fra forskellige brancher. Ved at placere sensorerne strategisk er målet, at den enkelte virksomhed bliver i stand til at identificere problematiske områder og processer og dermed målrette indsatsen mod eksponering.

 

Projektets titel

Implementering af sensorbaserede arbejdspladsmålinger til forbedret håndtering af partikeleksponeringer i arbejdsmiljøet

Projektperiode 

marts 2023 - maj 2025

Projekttype: 

Arbejdsmiljøforskningsfonden

Projektsum: 

4.396.717 DKK

Formål: 

At udvikle og implementere en sensorbaseret løsning for realtidsmåling af partikeleksponering på arbejdspladser for at forbedre det kemiske arbejdsmiljø.

Partnere 

Teknologisk Institut og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Understøttede verdensmål

Verdensmål 3, Sundhed og trivselVerdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst