Produktivitets- og vækstfremmende standardisering

Toke Rask Frandsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 10 53.

Standardisering

Produktivitets- og vækstfremmende standardisering

Aktivitetsplan nr. H1 - 2016-18

Standarder for produkter og processer er en hjørnesten i et effektivt og vækst­orienteret produktionssamfund, som letter samarbejdet mellem virksomheder og leverandører på tværs af landegrænser og muliggør nemmere afsætning af slutprodukterne på et globalt marked.

For små og mellemstore virksomheder (SMV) er der sjældent dedikeret personale til at opbygge den særlige ekspertise, der kræves for at følge med i den stigende mængde af standarder. Der er behov for vejledning og ajourføring omkring produktgodkendelse og certificering.

Inden for fremstilling af byggematerialer, avancerede industrimaskiner og komponenter til brug i forbindelse med håndtering af vand har vi i Danmark helt særlige kompetencer som bidrager væsentligt til produktion og vækst. De mange kommentarer på BedreInnovation.dk viser med tydelighed, at Instituttet i tidligere aktivitetsplaner med succes har gjort danske interesser gældende og hjemtaget essentiel viden til danske virksomheder. En kontinuerlig og aktiv indsats inden for standardiseringsarbejdet på nationalt og EU-niveau er nødvendig for at kunne videreføre denne proces. Aktiviteten er opdelt i tre hovedaktiviteter:

  1. Byggeri og Anlæg
  2. Håndtering af vand i forsyninger og installationer med fokus på komponenter
  3. MD-, PED- og ATEX-direktiverne

Aktiviteterne inkluderer en aktiv og uvildig deltagelse i mere end 50 standardiseringsudvalg, i europæiske netværksmøder vedrørende EU-direktiver og -forordninger samt udvikling og implementering af prøvningsmetoder m.v. på baggrund af blandt andet erfaringer fra prøvningslaboratorier samt et betydeligt internationalt kontaktnet. Dette med det formål at tilbyde en række ydelser særligt målrettet SMV. Ydelserne er gennem Instituttets virke i både standardisering og praktisk afprøvning af stor bredde, og med nærhed til virksomhederne og deres behov i forhold til rådgivning.

Aktivitetsplanen er en videreføring og sikring af resultater opnået i aktivitetsplan H2 2013-15 Standardisering og test for bæredygtighed og sikkerhed, men med en række nye initiativer. Instituttet vil fokusere på en effektiv opbygning af kompetencer vedr. ’Sikre Styresystemer’ i relation til kravene i Maskindirektivet. Der vil desuden være fokus på den Byggepolitiske Strategi (2014) specielt vigtigheden i den produktivitetsfremmende regulering, herunder en forenkling af kravene og øget harmonisering af lovgivningen i EU. Der vil til stadighed blive søgt deltagelse i working groups i CEN regi på europæisk plan inden for nye områder, for at sikre danske interesser i standardiseringsarbejdet samt løbende udvikling af rådgivningsydelser, herunder formidling tilpasset markedet, for at sikre tilstrækkelig implementering af fremtidige krav til danske virksomheder. Samtidig vil Instituttet fokusere på dokumentationskrav til innovative produkter, som endnu ikke er omfattet af eksisterende standarder.

Parallelt til denne er Ecodesign-ansøgning, der specifikt adresserer ecodesign (energirelaterede produkter).

Aktiviteten omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.