Project Greensand – et vigtigt skridt på vejen til at nå klimamålene

Maj  Frederiksen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 80.

Olieplatform på havet

Project Greensand – et vigtigt skridt på vejen til at nå klimamålene

Projekt Greensand arbejder på at reducere CO-udledningen i atmosfæren, ved at CO2, der er indfanget der, hvor det udledes, bliver lagret i Nordsøens undergrund. Greensand-projektet har et budget på 438 mio. kr. og er et konsortium bestående af 23 danske og internationale partnere, som hver bidrager med vigtig ekspertise fra lagring og transport til monitorering af CO2’en i undergrunden. Projektet støttes af den danske stat gennem Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP.

Visionen for Greensand er – gennem tæt samarbejde mellem danske og internationale virksomheder, forskningsinstitutter og startupvirksomheder – at bidrage til opnåelsen af Danmarks klimamål, der bl.a. omfatter en reduktion af CO2-udledningen på 70% i 2030 og et klimaneutralt samfund i 2050.

Greensand-projektet løber frem til slutningen af 2023, og målet er at kunne lagre op mod 1,5 millioner tons CO2 om året i 2025 og op mod 8 millioner tons CO2 i 2030, hvilket svarer til mere end 13% af Danmarks årlige CO2-udledning.

CCUS – et essentielt værktøj mod et CO2-neutralt samfund

Forkortelsen CCUS, Carbon Capture Utilization and Storage, dækker over en række teknologier, som har til formål at indfange CO2 og enten benytte den til nye formål som f.eks. fødevare- og drikkevareproduktion, kemikalier eller byggematerialer eller at lagre den permanent i fx geologiske reservoirer.

For at nå klimamålene er det nødvendigt også at tænke i negativ CO2-udledning, det vil sige fjerne allerede udledt CO2. I nogle industrier, f.eks. i cement- og stålindustrien, er det vanskeligt at reducere CO2-udledningen til et minimum, og det vil derfor være en løsning at indfange CO2’en for så enten at bruge den til andre formål eller at lagre den.

Project Greensand

Teknologisk Institut binder Greensand sammen

Teknologisk Institut skaber bindeleddet mellem de forskellige samarbejdspartnere indenfor den del af projektet, som beskæftiger sig med monitorering af den lagrede CO2. Vi er bindeleddet mellem partnere med vidt forskellige kompetencer og skal sammen med dem udvikle ny essentiel teknologi, som skal være med til at sikre, at CO2’en lagres forsvarligt og sikkert. Af de 23 partnere har vi et tæt samarbejde med Resen Waves, University of Southampton, National Oceanography Centre, INEOS, Wintershall Dea, Magseis Fairfield, Esvagt, Wind Power Lab og Spotlight.

Monitorering af havbunden i realtid

CO2’en skal lagres i et udtjent oliefelt i Nordsøen. I dag kan CO2 lagret offshore følges via seismiske målinger. Det er en dyr og miljøskadelig teknik, som skal gentages jævnligt for at se at CO2’en forbliver hvor den i første omgang blev lagret. En del af Greensand projektet beskæftiger sig med at udvikle en ny seismisk teknologi, som giver mulighed for at lave målinger langt billigere og mere skånsomt end i dag.

En anden del af pilotprojektet handler om at overvåge området over havbunden og detektere, hvis CO2-gassen stiger op fra oliefeltet og ud i vandet. Teknologien, der i realtid indsamler data om miljøet tæt på havbunden, vil således hurtigt kunne opdage, hvis CO2’en – mod forventning – bobler eller siver op igennem havbunden.

Projektets hjemmeside: projectgreensand.com

 

Project Greensand i 21 Søndag på DR1

Project Greensand på DR1

Se indslag om projektet - sendt 21/6 2022 - link til udsendelse.

 

Project Greensand udvikler ny metode til måling af CO2-lager i undergrunden

Læs pressemeddelelsen her:

 

 

Project Greensand logo