Projekt - 2BFUNTEX – EU projekt om funktionelle tekstiler

Anette Werner

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 07.

Projekt - 2BFUNTEX – EU projekt om funktionelle tekstiler

Projektstart januar 2012. Forventet afslutning december 2015.

EU projekt skal booste samarbejdet mellem videninstitutioner og industrien og fremme en industriel udbredelse af innovative funktionelle tekstile strukturer og tekstilrelaterede materialer i et globalt marked.

2BFUNTEX - Logo

 

Den stadigt voksende udvikling af nye tekstilbaserede funktionelle materialer har affødt et behov for kortlægning af de nuværende forsknings- og anvendelsesmæssige strategier – både for at undgå, at visse områder slet ikke berøres, men også for at undgå unødige forskningsmæssige overlap og i stedet optimere teknologierne i fællesskab således, at de hurtigere bliver til gavn for offentligheden.

Projektet sigter mod at give især SMVer en nemt tilgængelig oversigt over ”what’s happening?” inden for området funktionelle tekstiler.

Mål for projektet
Projektets hovedformål er at skabe en oversigt over forskning centreret omkring funktionelle tekstiler og derved skabe en bedre forståelse for potentialet indeholdt i disse nye materialer og teknologier samt en optimering af udviklingen på området. Dette forventes opnået ved at:

 • Samle al relevant information om tidligere og nuværende forskning vedrørende funktionelle tekstiler.
 • Identificere overlap og mangler inden for den nuværende forskning.
 • Oprette en interaktiv database med oplysninger til gavn for især SMVer, der påtænker at udnytte disse nye teknologier.
 • Skabe nye kurser målrettet mod, at formidle den indsamlede viden og videreuddanne folk både på universiteterne og i industrien for at sikre en stadig strøm af kvalificerede medarbejdere.
 • Skabe bedre muligheder for tværfaglige projekter udført i samarbejde mellem industrier og universiteter.
   

Deltagere

 • Teknologisk Institut,Tekstil
 • Universiteter, Ghent University, Department of Textiles (Projektkoordinator, Belgien), Kiev National University of Technologies and Design (Ukraine), Istanbul Techinical University, Textile Technologies and Design Faculty (Tyrkiet), Ege University, Textile Engineering Department (Tyrkiet), Kaunas University of Technology, Department of Textile Technology (Litauen), Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering (Polen), University of Twente, Faculty of Engineering Technology, EFSM Industrial Research Group (Holland), Gheorghe Asachi, Technical University of Iasi (Rumænien)
 • Andre forskningsinstitutioner, VTT Technical Research Center (Finland), Fundación (Spanien), Flemish Institute for Technological Development, Department of Materials (Belgien), Sächsisches Textileforschungsinstitute e. V. an der Technische Universität Chemnitz (Tyskland), Austrian Institute of Technology (Østrig), National Research Council (CNR), Institute for Macromolecular Studies (ISMAC) and Institute of Science and Technology for Ceramics (ISTEC) (Italien)
 • Industri m.m., SPECTRA ® Öztek Textile Printing and Dyeing Industries Inc. (Tyrkiet), Ukrainian Chamber of Commerce and Industry (Ukraine), SVÚM a.s. Strength Department (Tjekkiet), Association of Universities for Textiles (AUTEX) (Belgien), INOTEX (Tjekkiet), Future in Textiles Association (Rumænien), UP-Tex cluster (Frankrig), Istanbul Textile Research and Development Center (Tyrkiet), NWTexNet (Storbritannien), TechniTex Faraday Limited (Storbritannien), EcoPlus Niederösterreichs Wirtschaftagentur GmbH (Østrig)

Aktiviteter
Selve projektet er inddelt i fem arbejdspakker:

1. arbejdspakke handler om al tilgængelig information vedrørende funktionelle tekstiler

Det overordnede mål med denne del er at indsamle al eksisterende viden, både teknologisk såvel som kommerciel, omhandlende funktionelle tekstiler og relaterede materialer. Al den indsamlede information vil herefter blive gennemgået med henblik på at bestemme allerede eksisterende forskningsmæssige overlap og mangler.

2. arbejdspakke handler om databasen

Udviklingen af en interaktiv database skal sikre, at aktører i fremtiden nemt kan gå ind og se, hvad der allerede eksisterer af teknologier og hvor der er behov for ny forskning. Dette vil især gøre det nemmere for virksomheder at se, om en for dem ønsket teknologi allerede eksisterer.

3. og 4. arbejdspakke handler om formidling af den indsamlede viden

Som et led i at gøre den i 1. arbejdspakke indsamlede viden tilgængelig for et bredt publikum, og som et supplement til databasen, vil nyt og opdateret kursusmateriale blive skrevet, for på den måde at sikre en fælles platform. Målet er, at dette kursusmateriale skal være skrevet både til universitetsstuderende og ansatte på virksomheder og på en sådan måde, at al materialet kan benyttes samlet, men hvor det også er muligt for den individuelle underviser at plukke relevante dele ud.

5. arbejdspakke handler om tværfagligt samarbejde

Målet med denne del er at sikre et effektivt flow af viden af forskningsresultater til industrien ud fra tværfaglige projekter baseret på funktionelle tekstiler. Disse projekter vil være udsprunget af behov identificeret i den 1. arbejdspakke og vil være fokuseret på udvikling af nye forretningsmuligheder og produkter.