Projekt – Måling af mikroplast i spildevandsanlæg

Lotte Bjerrum Friis-Holm

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 37.

Mikroplastartikler

Projekt – Måling af mikroplast i spildevandsanlæg

Udvikling af valide analysemetoder og screening af mikroplast i spildevandsanlæg

Projektstart 2015. Projektafslutning primo 2016.

Forskere har meget lidt praktisk viden om, hvad der sker med mikroplast i de danske renseanlæg. Der er bl.a. i Tyskland foretaget kortlægning af mikroplast i 12 udvalgte renseanlæg, og der er målt på antallet af mikroplastpartikler på ind- og udløbsprøver fra 3 renseanlæg i Sverige. Undersøgelserne tyder på, at renseanlæggene har et stort potentiale for at tilbageholde mikroplast i slammen, men der er ikke tale om en fuldstændig tilbageholdelse. Der er dog en del usikkerhed forbundet med de udviklede analysemetoder i Tyskland og Sverige.

Mål
I projektet udvikles metoder til måling af mikroplast på danske renseanlæg. Der fokuseres både på målemetoder til kvantificering af mikroplasten i indløbs- og udløbsvandet fra renseanlæg og på renseanlæggets slamfraktion.

Projektstatus
Når en valid målemetode er udviklet gennem laboratorieforsøg, gennemføres fuldskalamålinger af mikroplast på Ejbymølle og Marselisborg Renseanlæg.

Deltagere

  • VandCenter Syd
  • Aarhus Vand
  • Teknologisk Institut.

Projektet støttes af Vandsektorens Teknologiudviklingsfond.