Projekt – Vurdering af eksisterende murværks styrkeegenskaber

Toke Rask Frandsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 10 53.

Projekt – Vurdering af eksisterende murværks styrkeegenskaber

Ældre murværks styrke

Projektstart primo 2009. Forventet afslutning medio 2012.

Projektet er afsluttet. 

I mange situationer er der ofte behov for kendskab til de aktuelle styrkeparametre for murværket, så projekteringen kan gennemføres på et rationelt grundlag. Det kan f.eks. være ved etablering/renovering af altaner på eksisterende murværk, eller ved etablering af tagboliger i eksisterende murede bygninger eller anden renovering/ombygning, der kan medføre en øget belastning på murværket.
Også nedrivning af bærende skillevægge, der medfører øget belastning på øvrige vægge og ved ændringer af det statiske system til etablering af hovedstabiliteten kræver kendskab til murværkets styrkeparametre.

Mål for projektet

  • At etablere et overblik over de metoder, der eksisterer til vurdering af eksisterende murværks styrkeegenskaber.
  • At videreudvikle og tilpasse de mest velegnede til danske forhold.
  • At udarbejde en anvisning om vurdering af eksisterende murværk med henblik på renovering, til- og ombygning, forstærkning eller sikkerhedsvurdering.

Deltagere

  • Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
  • Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter

Aktiviteter
Projektet opdeles naturligt i 4 faser:

  • Fase 1: Gennemgang af litteraturen og anden kendt viden med henblik på at få overblik over de metoder der foreligger til vurdering af egenskaberne af eksisterende murværk.
  • Fase 2: Videreudvikling og tilpasning af de mest velegnede metoder til danske forhold.
  • Fase 3: Kortlægning af eksisterende typiske murværks styrker.
  • Fase 4: Udarbejdelse en anvisning.