Projekt - Båndfilterteknologiens potentiale for at fjerne mikroplast og organisk stof i renseanlægs primærdel

Lotte Bjerrum Friis-Holm

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 37.

Baandfilter

Projekt - Båndfilterteknologiens potentiale for at fjerne mikroplast og organisk stof i renseanlægs primærdel

Projektstart januar 2016. Forventet afslutning december 2017.

Projektet har til formål at undersøge potentialerne for båndfilterteknologien i renseanlægs primærdel. Der er to fokusområder:

  • At fjerne mikroplast over båndfiltret og opnå en markant forøget tilbageholdelse af mikroplast i renseanlæggets primære del
  • At høste organisk stof over båndfiltret for at kunne styre og udnytte kulstofstrømmen i renseanlægget med henblik på at opnå energieffektiv rensning. Målet er at opnå 80 % reduktion af organisk stof.

Tilbageholdelse af mikroplast på renseanlæg bør undersøges
Tilstedeværelsen af mikroplast i spildevandsstrømme anses på nuværende tidspunkt at udgøre et miljømæssigt problem. Der er dog begrænset viden om koncentrationer af mikroplast i danske og udenlandske renseanlæg. Rensegrader og rensegrader i forhold til de enkelte procestrin er endnu ikke kortlagt på danske renseanlæg. Projektet går ud på både at kortlægge massestrømme af mikroplast og samtidig undersøge båndfiltrets evne til at tilbageholde mikroplast tidligt i renseprocessen. 

Analysemetoden til bestemmelse af mikroplast i spildevand og slam er udviklet på Teknologisk Institut i samarbejde med VandCenter Syd og Aarhus Vand. Metodeudviklingen er primært foretaget gennem et projekt støttet af Vandsektorens Teknologiudviklingsfond ”Udvikling af valide analysemetoder og screening af mikroplast i spildevandsanlæg”.

Opnå energioptimering med høst af kulstof
Høst af kulstof i renseanlæggets primærdel giver mulighed for at benytte den indkomne organiske fraktion til bioforgasning. Det er samtidig en vigtig forudsætning for at opnå et forbedret energiregnskab for det samlede renseanlæg.

For at opnå tilstrækkeligt store potentialer for kulstofhøst er det nødvendig at arbejde med tilsætning af kemikalier (koagulant og polymer). Denne kemikalietilsætning skal helst minimeres, og derfor vil der blive gennemført forsøg med biosorptionsprocessen som forbehandling før båndfiltret. Biosorptionen forventes at adsorbere organisk stof til slammet, og dermed kan vi opnå forbedret høst af kulstof over båndfiltret. Vi håber, at vi med biosorptionen kan anvende slammet som erstatning for øget kemikalieforbrug.
Samtidig forventes biosorptionen at kunne øge adsorptionen og dermed tilbageholdelsen af mikroplast.

Projekt støttet af MUDP 2015.

Deltagere

  • AL-2 Teknik A/S
  • Teknologisk Institut
  • VandCenter Syd A/S
  • Svendborg Vand og Affald A/S
  • Dankalk A/S
  • Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet