Projekt - Bakteriel omsætning af pesticider i sandfiltre

Sanin  Musovic

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 65.

Drikkevandsproduktion

Projekt - Bakteriel omsætning af pesticider i sandfiltre

Projektstart: oktober 2019. Projektafslutning: marts 2022.

Pesticidfjernelse i sandfiltre på danske vandværker

De senere år er det blevet tydeligt for såvel vandbranchen som forbrugerne, at vi i Danmark står over for en udfordring med pesticider og pesticidrester i grundvandet. Den simple vandbehandling på vandværkerne er på nuværende tidspunkt utilstrækkelig ift. fjernelse af pesticider og metabolitter heraf. Hjørring Vandselskab, VERDO Vand, TREFOR Vand, Forsyningen Frederikshavn og Teknologisk Institut er gået sammen i et projekt, støttet af Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram, om at udnytte mikrobiologiske pesticidnedbrydningsveje i sandfiltrene på vandværkerne.

Mikrobiel co-metabolsk omsætning af pesticider

Mikroorganismer i sandfiltret kan have potentiale til at omsætte pesticider. Imidlertid er den direkte omsætning for mange pesticider ikke muligt. Det har vist sig, at nogle mikroorganismer foretager en delvis omsætning af pesticiderne gennem uspecifik oxidation (co-metabolisme). Denne form for omsætning sker som en konsekvens af at de respektive enzymer for fx metan- og ammoniumoxidation ikke er specifikke nok til kun at ramme henholdsvis metan og ammonium. I dette projekt forsøger projektets deltagere at udnytte denne uspecifikke nedbrydningsvej for de mest aktuelle pesticidfund.

I 2018 viste det sig, at dimethylsulfamid (DMS) var en udbredt forurening i drikkevandsboringer landet over. Denne type forurening er ekstra bekymrende, fordi vandværkerne på nuværende tidspunkt ikke har teknologier, der kan bortrense forureningen, idet aktivt kul ikke er særligt effektivt til adsorption af DMS. Desuden er mange kildepladser ramt af forurening med desphenyl chloridazon (DPC) og chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA).

Der foreligger ikke megen viden om mulighederne for nedbrydning af de respektive pesticider. Derfor vil en del af projektet foregå i laboratorierne på Teknologisk Institut, hvor muligheden for stimulering af pesticidfjernelsen vil blive afdækket. Stimulering foregår med sporstoffer og primære substrater (ammonium, metan) som vil kunne findes i forskellige koncentrationer i boringer hos vandværkerne. Det er forventningen, at stimulering af sandfiltrenes mikroorganismer i fuld skala vil ske igennem opblanding af boringsvand med den rette sporstofsammensætning. Der udvikles derfor i projektet styringsmodeller, som skal testes i pilotskala hos hhv. Hjørring Vandselskab og VERDO Vand.

Deltagere

  • Teknologisk Institut, Bio- og Miljøteknologi
  • Hjørring Vandselskab
  • VERDO Vand
  • TREFOR Vand
  • Forsyningen Frederikshavn