Projekt - Baltic Blue Biotech Alliance

Anne Maria Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 16.

Projekt - Baltic Blue Biotech Alliance

Projektstart marts 2016. Forventet afslutning februar 2019.

Alliance logo

Marinebioteknologi har et betydeligt potentiale til at bidrage til økonomisk vækst, velvære og bæredygtig udvikling. Det enorme potentiale i blå bioteknologi i Østersø-regionen er dog underudviklet og har brug for flere strategiske tilgange til at opnå en fuld udvikling i sektorens værdikæde. ALLIANCE projektet samler 22 partnere fra BSR blå bioteknologi forskningsinstitutter, bioteknologi hubs, erhvervscentre og SUBMARINER netværk med henblik på at udvikle innovative marine biobaserede produkter og et servicetilbud til SMV’er.

Det sigter mod at gøre det muligt for de deltagende forskningsinstitutioner, SMV’er og erhvervsklynger at nå den kritiske masse, der kræves for handling og global konkurrenceevne ved systematisk at samle regionens nationale kompetencer og faciliteter.

Projekt ALLIANCE vil fremme bæredygtig blå vækst i Østersø-området ved at gøre det lettere for en række udvalgt konkrete vellykkede demonstrationscases for transnational udvikling af kommercielle blå bioteknologiske produkter i hele Østersø-regionen.
Projektpartnere bl.a.:

  • GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, DE (Lead Partner)
  • SUBMARINER Network for Blue Growth EEIG, DE
  • KTH, Royal Institute of Technology, SE
  • Finnish Environment Institute, (SYKE), FI
  • University of Gdañsk, PL
  • Public Institution Coastal Research and Planning Institute, (CORPI), LT
  • Klaipeda Science and Technology Park (KSTP), LT
  • Cleantech Latvia, LV
  • Tartu Biotechnology Park, EE
  • Teknologisk Institut, Planteteknologi - Lars Jørgensen

Projektpartnerne vil nøje arbejde sammen med to hovedmålgrupper om at løse deres behov:
1) virksomheder, som kunder og oprettelse af ALLIANCEN (opstarts, spinoffs, SMV’er, industri) og
2) forskningsinstitutter, innovationsagenturer og erhvervscentre, både i ALLIANCE partnerskabet og videre ud.

Projektets aktiviteter vil blive gennemført i 4 arbejdspakker, der kører parallelt og bidrager til hinanden. For at kickstarte ALLIANCE processen og sikre målgruppeorienterede tjenester og relaterede aktiviteter fra projektets start, er en håndfuld cases med gode udsigter til at levere succesfulde blå bioteknologiske produkter allerede blevet integreret i konsortiet. Sammen med case-ejerne og andre aktører som bliver udpeget i projektets forløb, vil ALLIANCE udvikle og implementere optimale transnationale veje, som gør effektiv brug af og giver omfattende adgang til en række faciliteter, (bio) ressourcer og ekspertise som kan findes i Østersø-regionen.

Baseret på case-ejernes feedback og viden fra sammenlignelige initiativer og emner i andre EU områder, vil ALLIANCE partnere lære hvordan man bedst kan sammensætte et fælles integreret servicetilbud og hvordan man kan løse juridiske og økonomiske barrierer vedrørende tværnationale forsknings- og erhvervssamarbejde. Servicetilbuddet kombineres med fælles markedsføringsaktiviteter, markedsundersøgelser, juridiske og erhvervsrådgivning samt anbefalinger om de fremtidige forskning- og facilitetsbehov inden for Østersø-regionen.

Kick-Off Kiel: http://www.geomar.de/en/news/article/eine-allianz-fuer-innovative-marine-produkte/

SUBMARINER Network: http://www.submariner-network.eu/index.php/projects/balticbluebioalliance

Læs poster

 

Blue biotechnology - logo

 

Participants of the kick-off meeting for the ALLIANCE project

Deltagere til kick-off møde i forbindelse med ALLIANCE projektet. Photo: J. Steffen , GEOMAR

The Baltic Blue Biotechnology Alliance er et 3-årigt projekt (2016-2019) ledet af Geomar Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, i Tyskland. Det er et projekt delvist finansieret af the Interreg BSR program under ERDF.

Alliance og EU flag