Projekt - Bifangst kan blive til værdifuld ensilage

Karin Loft Eybye

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 38.

Projekt - Bifangst kan blive til værdifuld ensilage

- Styring af kvalitet ved produktion af fiskeensilage på konsumfartøjer 

 

Projektstart februar 2016. Projektafslutning marts 2021.

Bifangsterne, som konsumfiskerne med EU's landingsforpligtelse bliver forpligtede til at tage med i land, kan blive til en miljøvenlig råvare, som bliver simpel at håndtere for besætningerne til havs. Ved ensilering om bord på skibene kan biomassen efter behandling afsættes som foder til bl.a. mink og laks.

I projektet Styring af kvalitet ved produktion af fiskeensilage på konsumfartøjer skal der sikres en mere effektiv og bæredygtig anvendelse af bl.a. bifangsterne. Konkret arbejdes der i perioden 2016 til 2019 med prøveproduktion af ensilage på modelfartøjer og en logistikløsning til i havnene i Hanstholm og Hvide Sande.

Landingsforpligtelsen, som er indført af EU, betyder, at fiskerne frem mod 2019 skal lande alt, hvad de fanger, såvel ønsket som uønsket bifangst og fraskær som indvolde og andet organisk restråstof fra fiskene. Formålet med den nye fælles fiskeripolitik er at afskaffe det ressourcespild, der er forbundet med udsmid af uønskede fangster tilbage i havet.

Historisk set har restråstoffet haft begrænset økonomisk værdi, men øget efterspørgsel og højere priser samt landingsforpligtigelsen gør, at ensilering er aktuelt for konsumfartøjer. Projektgruppen forventer at kunne demonstrere over for fiskerne, at produktion af ensilage fra discardfisk og indvolde vil være en økonomisk profitabel løsning på forbuddet mod udsmidning.

Projektets mål

 • Udvikle metode for håndtering af bifangst ombord på mellemstore og store fartøjer
 • Demonstrere økonomisk profitabel produktion af fiskeensilage
 • Være foregangsprojekt for udbredelse af teknologien til nye fartøjer og landingspladser.

Erfaringsopbygning

I foråret 2016 blev et ensilageanlæg installeret på Hvide Sande trawleren RI 468 Juli-Ane i forbindelse med en gennemgribende ombygning. Ombygningen er foregået ved Hvide Sande Shipyard, Steel and Service. Skibet er blevet skåret over på midten og forlænget knapt tre meter.

– Ensilageanlægget er pladskrævende, og jeg kan kun anbefale, at man tænker ensileringsanlæg ind i kommende nybygningsprojekter, for det er helt sikkert vejen frem, at man udnytter discarden optimalt, siger Verner Møller, fiskeskipper på RI 468 Juli-Ane.

Ensilageanlægget er udarbejdet i samarbejde med Landia. Anlæggets volumen er 14 ton, og det vurderes, at der er kapacitet til ensilage fra 2-4 sejladser afhængig af fiskeriet. Anlægget er indrettet således, at betjeningen er enkelt, så der ikke skal ansættes mere mandskab med henblik på produktion af ensilage.

Indtil nu er der opnået en del erfaringer og kendskab til udfordringer i forbindelse med design, installation og materialevalg af udviklet ensilageanlæg ombord på Hvide Sande-fartøjet RI468.

Næste skridt bliver erfaringsopbygningen med drift og ensilageproduktionen om bord samt at udvikle logistikløsninger til håndtering af ensilagen i havnene.

– Landingsforpligtelsen er en realitet, og der skal fremadrettet tages vare på hele fangsten. Dette muliggør udnyttelsen af en ny ressource, som tidligere blev smidt over bord. Ensilering er en attraktiv kosteffektiv udnyttelsesmetode til forædling af  ressourcerne og ensilagen indeholder byggestenene til mad med bl.a. fedt og protein, siger Sara Kobbelgaard, projektleder, Teknologisk Institut.

Fakta

I projektet skønner man, at det totale råvarepotentiale anslås til 42.400 ton/år, og det svarer til en potentiel merværdi på 84,8 mio. kr./år (ved en pris på 2 kr./kg).

Projektdeltagere

 • Teknologisk Institut
 • Hordafor DK
 • Landia
 • Hvide Sande Shipyard
 • Steel and Service A/S
 • RI 468 Juli‐Ane v/Verner M. Jensen
 • HM 555 ‐ KINGFISHER v/Svenn Grønkjær
 • Hanstholm Havn
 • Hvide Sande Havn
 • Sydvestjysk Fiskeriforening 
 • QFish. 

Projektet har fået tilskud fra ”Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram" (GUDP)