Projekt - BIO-VALUE SPIR

Helle  Hestbjerg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 91.

Projekt - BIO-VALUE SPIR

BIO-VALUE SPIR er en innovationsplatform, der går ud på at skabe en bedre udnyttelse af biomasse. Målet er at sikre, at Danmark bliver førende indenfor teknologier til bæredygtig produktion og udnyttelse af biomasse rettet mod fremtidens biobaserede samfund.

AgroTech skal i samarbejde med blandt andre Aarhus Universitet, Københavns Universitet, VfL, DLG og Arla undersøge, hvordan man får den bedst mulige biomasseproduktion. Vores opgave koncentrerer sig derfor om starten af værdikæden, hvor vi skal kigge nærmere på dyrkning, høst og lagring af biomasse. Projektet kommer til at køre over de næste fem år og er støttet af Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation, som har givet 80 mio. kr., samt en række danske virksomheder og universiteter, som også tilsammen har givet 80 mio. kr.

Opstartsfasen
Selvom projektet endnu er i opstartsfasen, har AgroTech allerede en masse ideer til, hvordan man kan producere mere biomasse på en smartere måde end i dag. Blandt andet kan man, ved at flytte høsttidspunktet, nå at dyrke afgrøder to gange i sommerhalvåret på det samme areal og derved skabe en større mængde biomasse. Derudover kan måden, man lagrer biomassen, reducere tabet og forbedre udnyttelsen. Disse ideer vil, blandt mange flere, blive undersøgt nærmere i de kommende år.

SMV-delen
Udover hovedprojektet står AgroTech også for at sætte gang i mindre projekter indenfor BIO-VALUE SPIR. Der er i alt afsat 11 mio. kr. til medfinansiering af projekter målrettet små og mellemstore virksomheder (SMV) med det formål at fremme innovation. Der betyder, at SMV’ere kan henvende sig til AgroTech, hvis de har et innovationsprojekt, de gerne vil have gennemført. Så hjælper vi med ansøgningen til BIO-VALUE SPIRs bestyrelse, som træffer den endelige afgørelse. De vigtigste krav er, at projektet er innovativt, det vil sige fx udvikling af nye produkter eller serviceydelser, og at projektet har at gøre med et af værdikædens punkter indenfor biomasse og bioenergi/bioraffinering. AgroTech kan også hjælpe med at skabe kontakt til relevante vidensinstitutioner til at løse opgaven. SMV-projekterne udvikles løbende over de næste 2-3 år.

Fakta om SPIR platformen
SPIR står for Strategic Platforms for Innovation and Research og dækker over en række initiativer, som skal styrke sammenhængen mellem strategisk forskning og innovation. Det handler om at skabe en mere effektiv videnspredning og mulighed for hurtigere og mere interaktiv udnyttelse af ny viden til innovation i de private og offentlige sektorer. BIO-VALUE SPIR platformen består af seks projekter og to underplatforme og beskæftiger sig derfor med hele værdikæden fra bæredygtig biomasseproduktion, separering og konvertering til færdige produkter.

Hvis du vil høre mere om mulighederne indenfor SMV-projekter, kan du kontakte Søren Ugilt Larsen for yderligere information.

Rapport