Projekt - BOLIG+ Søborg

Jannie Guldmann Würtz

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 82.

Billedet viser en energineutral etagebygning opført i forbindelse med projektet BOLIG+ Søborg

Projekt - BOLIG+ Søborg

Projektet er afsluttet

BOLIG+ - måling, evaluering og formidling

PSO-projekt
Projektstart 1. januar 2014. Afsluttet i december 2017

Formål med projektet

BOLIG+ er et ambitiøst resultatorienteret forsknings- og udviklingsprojekt, som skal vise, at det er muligt at etablere et energineutralt etageboligbyggeri, inkl. beboernes elforbrug. Energi, der udveksles med nettet, skal desuden have samme kvalitet, det er derfor ikke tilladt at bytte varme til el. Projektet vil vise, om ambitionerne med Bygningsklasse 2020 i BR10 er realistiske, idet bygningen opføres på markedsvilkår.

Baggrund for projektet

BOLIG+ er født af Energy Camp 2005, hvor en række af byggeriets parter inden for 24 timer skulle løse opgaven ”at skabe boliger til verdens stigende befolkning”. Svaret blev BOLIG+, som er en energineutral bolig, der udveksler energi med det omgivende net på samme exerginiveau. Konceptet blev videreudviklet indtil vinderen af en projektkonkurrence i efteråret 2009 viste vejen til et ambitiøst resultatorienteret udviklingsprojekt, som skulle demonstrere, at det er muligt at etablere et energineutralt etage-boligbyggeri, inkl. beboernes elforbrug. Projektets resultater vil derfor være et vigtigt input til den endelige udformning af Bygningsklasse 2020.

Byggeriet opføres som et etageboligbyggeri i 5 etager i Søborg ved København (billedet), hvor produktionen af el fra solceller skal kompenserer både bygningens og beboernes el- og varmeforbrug. I projektet undersøges det desuden, hvordan den producerede sol-strøm kan fordeles på de enkelte lejligheder afhængig af, hvornår der bruges el og varme i lejlighederne, så der kan opnås en fair fordeling af energiudgifter og –indtægter. Dette skal på baggrund af afregningsreglerne for solstrøm foregå på timebasis. Målingerne vil også vise, hvor meget forbruget er ude af fase med produktionen og dermed være vigtigt input til udviklingen af fremtidens energisystemer.

Det er dog ikke nok, at BOLIG+ er energineutral over året. Et andet vigtigt element i BOLIG+ konceptet er et godt indeklima. Derfor måles der kontinuerligt temperatur, fugt og CO2 to steder i hver lejlighed. Desuden måles luftskiftet, - både kontinuerligt og med sporgas over en kortere periode. Beboerne vil via spørgeskemaer og interviews blive inddraget aktivt i projektet.

Deltagere

Bebyggelsen opføres med Realidania BYG som bygherrer.

Teknologisk Institut og Statens Byggeforskningsinstitut står for måleprojektet i BOLIG+ Søborg i samarbejde med firmaerne Zense Technology og Evikali.

Yderligere information

Udviklingen af BOLIG+ konceptet er udførligt beskrevet på www.boligplus.org

Slutrapport: