Projekt - BRILIAN

Angelica Tamayo Tenorio

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 29 65.

Projekt - BRILIAN

Samarbejdsbaserede forretningsmodeller for bæredygtig mobilisering og valorisering af landbrugsrester, biprodukter og affald i landdistrikterne.

Projektstart den 1. juni 2023 og forventes at være færdigt inden 48 måneder.

Brilian - Model

Læs om BRILIAN på LinkedIn

Projektet vil identificere langsigtede strategier til at øge primærproducenters indtjening ved at udvide deres forretningsmodeller, så de inkluderer værdiforøgelse af biprodukter fra landbruget. BRILIAN projektet vil derfor give dem mulighed for at diversificere deres indtægter og bidrage til at reducere økonomiske risici ved at henvende sig til forskellige markeder (udover den nuværende landbrugsproduktion og undgå ressourcekonkurrence).

Projektet vil have stor indvirkning på primærproducenter, industrielle virksomheder og EU som helhed. I denne forstand og på grund af projektets tværfaglige tilgang, vil det have videnskabelige, samfundsmæssige, økonomiske, teknologiske og miljømæssige virkninger.

På geografisk niveau vil konsortiet opnå en betydelig indflydelse ved at involvere partnere fra 5 europæiske lande og have adgang til yderligere lande gennem BIOEAST.

Mål

De specifikke mål for BRILIAN-projektet er at:

 1. Skabe stærke samarbejder mellem flere aktører for at fremme vedtagelsen af samarbejdsbaserede forretningsmodeller inden for primærsektoren.
 2. Kortlægge og vurdere afvejninger og synergieffekter inden for bioøkonomien og sammenligne projektets fremskridt med eksisterende løsninger inden for bioøkonomisektoren og konkurrerende sektorer/forretningsmodeller.
 3. Minimere bioøkonomiens negative miljømæssige potentialer ved at etablere og optimere bæredygtige værdikæder.
 4. Opstille en horisontal ramme til karakterisering af vertikale værdikæder ved at udvikle BRILIAN-optimeringsværktøjet.
 5. Støtte udformningen af biobaserede forretningsmodeller til udvikling og styrkelse af landdistrikterne og bidrage til at fremme bioøkonomien.
 6. Validere 10 vertikale biobaserede værdikæder i reel skala (op til TRL 7) til produktion af merværdi-bioprodukter.
 7. Etablere en køreplan for implementeringen af BRILIAN-løsninger i andre regioner ved at udvikle strategier med andre projekter og initiativer.

Deltagere

 • CIRCE - Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos – Spanien
 • Novamont spa – Italien
 • PATURPAT - Procesados de patata paturpat s coop – Spanien
 • Fundacion AITIIP – Spanien
 • TECNO - Tecno Packaging– Spanien
 • DLG - Dansk landbrugs grovvareselskab – Danmark
 • Danish Technological Institute – Danmark
 • Chimar (Hellas) AE – Grækenland
 • Asociacion cluster food+I - Spanien
 • FBCD AS - Food biocluster Denmark – Danmark
 • Enco Srl – Italien
 • European bioeconomy bureau – Belgien
 • Bioeast hub CR – Tjekkiet

Brilian - Europakort med projektpartnere

Medarbejdere

 • Projektleder: Angelica Tamayo Tenorio
 • Administrationen: Anne Christine Steenkjær Hastrup, Kicki Jensen, Natanya Majbritt Louie Hansen
 • Specialister: Clara Fernando Foncillas, Nikolaj From Petersen, Cathrine Lippert

Aktiviteter

 1. Forstå den nuværende status for bioøkonomien for at kunne opbygge projektets cases og forretningsmodeller. 
 2. Fokusere på den miljømæssige, bæredygtige og cirkulære vurdering af projektet, herunder udvikling af metodologiske vurderinger og analyse af pilotprojekternes forbedringer i forhold til referencerammerne.
 3. Etablere nye forretningsmodeller for biobaserede systemer og samarbejdsaktioner mellem interessenter.
 4. Afprøve BRILIAN handlinger for bioinnovation i tre virkelige miljøer.
 5. Definere og implementere replikerings- og udnyttelsesaktiviteter gennem hele (og efter) projektet, for at sikre, at BRILIAN-resultaterne effektivt gavner EU’s cirkulære økonomi og når markedet.
 6. Definere formidlings- og kommunikationsaktiviteter, der skal gennemføres gennem hele projektet (og efter projektet) for at sikre, at resultaterne fra BRILIAN effektivt gavner så mange europæiske borgere som muligt.

BRILIAN - Logo