Projekt - Demonstration af hybridkøling i industri og serverrum

Christian  Heerup

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 28.

Projekt - Demonstration af hybridkøling i industri og serverrum

Demonstration af hybridkøling i serverrum

Projektet er afsluttet

Projektstart 1. januar 2007. Projekt afsluttet 31. december 2008.

Formål med projektet

Projektet havde til formål at udvikle og demonstrere et hybridkølesystem til brug i industri og serverrum. Beregninger viste at besparelsespotentialet var cirka 50% per år i forhold til datidens traditionelle anlæg svarende til cirka 115GWh/år. Projektet videreførte resultater fra PSO-projektet fra 2006 "Hybridkøling i serverrum og industri".

Mål for projektet

Hybridkøling dækker over en teknologi, hvor et kølesystem kan benytte både kompressordrift og frikøling. Frikøling kan benyttes, når udetemperaturen er tilstrækkelig lav størstedelen af året. Desuden benyttede systemet i dette projekt en termisk pumpe, hvorved elforbruget til pumpearbejde blev elimineret. Det ledte til en væsentlig reduktion af elforbruget med reducerede driftsomkostninger til følge. Man fandt ud af at hybridkøling ikke var dyrere end normale anlæg med frikøling og at det havde endnu lavere driftsomkostninger, hvorved tilbagebetalingstiden blev mindre end for andre energieffektive anlæg. I projektet blev et hybridanlæg opført, hvor målinger af alle relevante parametre blev udført over en længere periode. Målingerne blev benyttet til at vurdere mulige forbedringer og optimal regulering af systemet i forhold til energiforbruget. Desuden blev beregningsmodellen fra det tidligere projekt korrigeret, således at den svarede til det opbyggede anlæg.

Aktiviteter

Projektet bestod af tre faser:

  1. Opbygning og afprøvning af field test hybridkøleanlæg med termisk pumpe.
  2. Indsamling af resultater fra field test og korrektion af beregningsmodel.
  3. Projektledelse, videnformidling og kommercialiseringsstrategi.

Deltagere

  • Teknologisk Institut
  • Alfa Laval
  • Birton A/S
  • Flex Coil A/S
  • Danmarks Tekniske Universitet

Bevilligede midler

Projektet modtog støtte fra ELFORSK.

Mere information

Slutrapport: