Projekt - District Heating Sensor Power

Jan Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 36.

Fjernvarme - Grafik

Projekt - District Heating Sensor Power

- Skalerbare IoT-målepunkter i fjernvarmenettet til optimeret drift og styring

Projektstart juli 2021. Forventet afslutning december 2023.

I dag er realtidsmålinger af temperatur, flow og tryk begrænset til få steder i fjernvarmenettet. Der er derfor stor forespørgsel blandt forsyninger på en kommercielt tilgængelig teknisk og økonomisk rentabel løsning: Dette skal supplere eksisterende målinger og smart meter data fra fjernaflæste varmemålere for at støtte op om den allestedsnærværende overgang mod data-drevne styringsmuligheder.

Formålet med projektet
Målet med projektet er at etablere et avanceret og effektivt system for IoT-målinger i fjernvarme-ledningsnettet. Konceptet er en helhedsløsning med sigte på fleksibilitet og omkostningseffektivitet som middel til at mangfoldiggøre fremtidige målepunkter i fjernvarmenettet med betydelige grønne effekter til følge i form af optimeret drift.

Projektets indhold
Målet opnås gennem forskning og udvikling der kombinerer lav-energikomponenter med termiske energihøstningsmoduler, solceller, clamp-on sensorteknologi samt et nyt selvhelende, trådløst transmissionsnetværk.

Målet er at udvikle ledningsfri IoT-målestationer, der er uafhængige af strøm fra kabler og som kontinuert sender data hjem via en stabil trådløs kommunikation.

Arbejdet omfatter udvikling af:

 • Nye tilpassede og optimerede energihøstkomponenter, specielt designet til at tappe varmeenergi fra fjernvarmerør
 • Clamp-on sensorteknologi til nem montering i fjernvarmebrønde uden gennembrydning af røret.
 • Solcelledrevet trådløs datakommunikation
 • Test og validering af clamp-on målinger i laboratorierne ved Teknologisk Institut
 • Markedsføring og kundeportal via Grundfos’ cloudløsninger.

Den samlede IoT-løsning vil blive demonstreret af fjernvarmeforsyninger og forventes præsenteret på markedet målrettet fjernvarmeforsyninger i Danmark og udlandet.

Deltagere

 • Teknologisk Institut (projektleder)
 • Grundfos
 • TEGnology Aps
 • Remoni
 • AffaldVarme Aarhus
 • Silkeborg Forsyning.

Links