Projekt - Effektiv integration af vindkraft i fjernvarmesystemer

Claus Schøn Poulsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 14.

Projekt - Effektiv integration af vindkraft i fjernvarmesystemer

Projektstart. 8. februar 2012. Forventet afslutning 31. december 2014

Projektets overordnede formål er at demonstrere tekniske og økonomiske forhold samt det energi- og klimamæssige potentiale for anvendelsen af store varmepumper i fjernvarmesystemer. Herunder reduceret energiforbrug, udfasning af fossile brændsler og balancering af el-systemet.

Mål for projektet
Elektriske varmepumper har et stort potentiale, hvis de annoncerede klimamålsætninger skal opnås. I kombination med fjernvarmesystemer kan afbrændingen af fossile brændsler erstattes med store mængder vedvarende energi. Fordi varmen kan produceres uafhængigt af det aktuelle behov, kan løsningen samtidig bidrage til stabilisering af el-nettet. Herved bliver det muligt at udnytte stadigt mere el fra en fluktuerende produktion, efterhånden som der udbygges med vind- og solenergi. I modsætning til el-kedler kan varmepumper udnytte den høje energikvalitet i elektricitet, hvorved energiforbruget reduceres.

Igennem projektet vil der blive installeret en varmepumpe på 1 MW (varmeeffekt) på Ans Kraftvarmeværk. Det forventes, at varmepumpen kan opstilles tidligt i projektet, så der bliver en længere periode til dokumentation og indsamling af driftserfaringer.

Udover demonstration af tekniske og økonomiske forhold vil projektet også behandle systemets klimamæssige betydning. Med de eksisterende energipriser forventes det ikke, at der er en sammenhæng mellem det optimale driftsmønster for det økonomiske og miljømæssige perspektiv. Dette forhold vil blive dokumenteret i projektet. Det forventes, at resultaterne kan bidrage ved en fremtidig omlægning af afgiftssystemet eller andre adfærdsregulerende virkemidler, som vil sikre en energioptimal dimensionering og driftsstrategi på tilsvarende anlæg i fremtiden.

Deltagere
Følgende virksomheder deltager i projektet:

Aktiviteter
Projektet er inddelt i følgende faser:

  • Fase 1 – Projektopstart
  • Fase 2 – Projektering
  • Fase 3 – Installation
  • Fase 4 – Drift og demonstration
  • Fase 5 – Evaluering af resultater og driftsstrategi
  • Fase 6 - Formidling

Slutrapport