Projekt - EFFORT

Lars Overgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 95.

Ifm projektet EFFORT forestiller dette billede Hirtshals havn

Projekt - EFFORT

Projektstart: januar 2023. Forventet projektafslutning: ultimo december 2025.

I et nyt ELFORSK-støttet energiprojekt vil Teknologisk Institut i samarbejde med otte partnere undersøge mulighederne for fleksibilitet og sektorkobling på Hirtshals havn gennem intelligent brug af data. En datahub etableres til dataindsamling fra virksomheder på havnen, som dækker de dynamiske forhold for el, varme, kulde og vand.

Fleksibilitetsydelser på fremtidens havne og industrier

Med Danmarks Klimaaftale om grøn strøm og varme og IEA’s ”Net Zero by 2050” er der behov for at undersøge potentialet for øget udnyttelse af fleksibilitet og symbiose i energikrævende industri- og havneområder. EFFORT-projektet skal frem til december 2025 anvende data til udvikling af scenarier, modeller og roadmaps for etableringen af et fleksibelt og sektorkoblet energisystem på Hirtshals havn. Guidelines vil blive opstillet for, hvordan projektresultaterne kan anvendes af øvrige havne og industrier. 

Datadrevet energieffektivisering via lokal datahub

Projektet vil indhente realtid energidata for energiproduktion, energiforbrug og overskudsenergi fra eksisterende virksomheder på Hirtshals havn. Data indsamles via en lokal cloud baseret datahub med tilhørende it-infrastruktur. Datahubben skal sikre adgang til, og illustrere energidata, for mere end én sektor på havnen. Formålet er bl.a. at forudsige de tilstedeværende muligheder for energifleksibilitet og sektorkobling mellem el, varme, gas, transport og vand, med henblik på at skabe den mest effektive og grønne energianvendelse på havnen.   

Understøtter grøn udvikling på Hirtshals havn

Hirtshals havn danner rammerne for EFFORT. Havnen huser større energiforbrugende industrier, tung transport og lagring af gods, og ser ind i en større havneudbygning med potentiel etablering af Carbon Capture og Power-2-X understøttende infrastruktur. EFFORT vil bidrage med helt centrale elementer ifm. den grønne udvikling på havnen, herunder infrastruktur for håndtering af energi data fra flere sektorer, scenarier for optimal anvendelse af energi og roadmaps for den videre udvikling af havnen.

Teknologisk Institut har i projektet ansvar for:

 • Behovsafdækning for nødvendig datainfrastruktur
 • Processen forud for design og implementering af lokal datahub
 • Datamængde optimering ifm. datadrevet værdiskabelse
 • Analyser for datadrevet værdiskabelse hos udvalgte industrier på havnen
 • Formidling, kommunikation og udbredelse af resultater

Partnere:

 • Aalborg Universitet, AAU Energy (Projektleder)
 • Greenport North
 • Hirtshals Havn
 • Center Danmark Fonden
 • Nord Energi Net A/S
 • Centrica Energy Trading A/S
 • PlanEnergi
 • EMD International A/S
 • Teknologisk Institut

Bevilling:

Projektet støttes af ELFORSK, som er en offentligt finansieret pulje på 25 mio., der administreres af Green Power Danmark. ELFORSK støtter innovations- og forskningsprojekter, der fremmer energieffektivisering og fleksibilitetsløsninger via dataanalyse, digitalisering og sektorkobling på tværs af eksempelvis el, fjernvarme og transport. EFFORT støttes med 8 mio. kr., hvilket er den største bevilling givet til et enkelt projekt fra ELFORSK-puljen.

LinkedIn ikon