Projekt - ElectroGas – Lagring af overskudselektricitet

Caroline Kragelund Rickers

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 29 40.

Electrogas

Projekt - ElectroGas – Lagring af overskudselektricitet

ElectroGas – The renewable e-power buffer

Projektstart 2015. Afslutning 2018.

Produktionen af elektricitet fra fornybare kilder som sol og vind varierer meget, ift. hvor meget solen skinner, eller vinden blæser. På visse tidspunkter produceres ikke nok strøm til at møde vores behov med grøn energi alene, mens der på andre tidspunkter produceres energi i overskud.

Strømproduktionen er i dag afhængig af den varierende produktion af grøn energi, hvilket resulterer i svingende priser – markedsprisen for elektricitet er til tider lav og somme tider endda negativ.  De svingende priser viser et behov for at kunne lagre overskudselektricitet i stor skala – en teknologi, der på nuværende tidspunkt ikke er tilgængelig. Muligheden for at lagre overskudselektricitet vil være af største vigtighed i et fremtidigt samfund, der skal gøre sig uafhængigt af fossile energikilder. 

I forskningsprojektet ElectroGas, udvikler vi en ny bioteknologisk platform til omdannelse og lagring af overskudselektricitet. Platformen baseres på biogasteknologi, der vha. af mikroorganismer skal omdanne overskudsenergi til metan (CH4). Projektet følger to hovedveje: Tilsætning af overskudsenergi (1) direkte til mikroorganismerne igennem DIET (Direct Electron Transfer) eller (2) som brint (H2), der omdannes af mikroorganismerne til CH4. Denne metan kan enten oplagres eller opgraderes til et niveau, hvor den kan transporteres i naturgasnettet.

Projektets mål nås ved

 • Undersøgelse af, hvordan biogasreaktorer og mikroorganismer reagerer på tilsætningen af brint og elektroner
 • Undersøgelse af de biologiske muligheder og begrænsninger for denne nye bioteknologi
 • Udvikling af ny teknologi for at kunne opskalere og kontrollere processen i fuldskala.

På Teknologisk Institut undersøger forskere og ingeniører de biologiske muligheder og begrænsninger for den biologiske omdannelse af brint til metan. Teknologisk Institut er desuden involveret i forsøg på både laboratorie- og fuldskala i tæt samarbejde med universiteter og virksomheder for at udvikle denne nye energiplatform til et samfund, der er uafhængigt af elektricitet fra fossile kilder.

Deltagere

 • Aarhus Universitet, Department of Engineering (Projektleder, Arbejdspakkeleder)
 • Aarhus Universitet, Department of Bioscience (Arbejdspakkeleder)
 • Syddansk Universitet, Department of Biology (Arbejdspakkeleder)
 • University of Brisbane, Advanced Wastewater Management Center
 • University of Southern California, Seaver Science Center
 • Standford University (tilknyttet partner) 
 • Landia Ltd.
 • Xergi Ltd.
 • Teknologisk Institut, Life Science Divisionen (Arbejdspakkeleder)

Projektet støttes af Innovationsfonden.