Projekt - Forebyggelse af sundhedsskadelige biprodukter af aminbaseret CO2-fangst

Quynh Thu Nguyen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 54.

Projekt - Forebyggelse af sundhedsskadelige biprodukter af aminbaseret CO2-fangst

Projektstart april 2022. Forventet afslutning juni 2023.

Røg fra skorsten

Indfangning, udnyttelse og lagring af CO2 er en af de nødvendige metoder til at reducere mængden af CO2 i atmosfæren og dermed reducere klimaeffekten ved fx afbrænding af fossile brændstoffer. For både udnyttelse og lagring, er CO2-fangsten en af nøgleprocesserne. Her er amin-baseret teknologi den mest udbredte og kommercielt tilgængelige metode. Teknologien kan dog resultere i en uønsket udledning af flygtige organiske stoffer (VOC'er), hvoraf nogle er sundhedsskadelige.

Mål for projektet
Dette projekt vil forebygge udledninger af uønskede og skadelige stoffer fra CO2-fangst med særligt fokus på den gruppe af stoffer, der hedder nitrosaminer og nitraminer. Dette gøres gennem teknologi-screening, udvikling og test af et CO2-fangst prototypeanlæg, samt kemisk karakterisering ved brug af state-of-the-art udstyr til onlinemåling af gaskoncentrationer.

Igennem et øget kendskab til udledninger af skadelige stoffer fra amin-baserede carbon-capture anlæg vil projektet bidrage til at belyse de mulige metoder til at reducere frigivelse af skadelige stoffer til atmosfæren der påvirker både menneskers sundhed og miljøet.

Den opnåede viden og den udviklede teknologi vil kunne sætte en trædesten til at udvikle præventive indsatser, for eksempel regulering og krav til dokumentation, så den gavnlige effekt på branchens miljøaftryk optimeres. Derudover vil den også bane vejen for en hurtigere udbredelse og anvendelse af CO2-fangst teknologi bredt i den danske og internationale industri. Det vil give en positiv klimaeffekt ved at reducere CO2-udledninger fra processer med forbrænding.

Om projektet
Videnbroprojektet Forebyggelse af giftige biprodukter af aminbaseret CO2-fangst er støttet af Danmarks Miljøklynge CLEAN. Teknologisk Institut er leder af projektet, der finder sted i samarbejde med Ammongas A/S og Snedker Solutions ApS.

Kontakt

  • Quynh Thu Nguyen, projektleder, Teknologisk Institut, mobil: 7220 1254,
    mail: thng@teknologisk.dk  
  • Jonas Samuelsen, Udviklingschef, Ammongas A/S, js@ammongas.dk
  • Claus Snedker, Snedker Solution ApS, info@snedkersolutions.dk