Projekt - Forøget fleksibilitet og effektivitet i energiforsyningen ved anvendelse af varmepumper i kraftvarmeværker

Claus Schøn Poulsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 14.

Projekt - Forøget fleksibilitet og effektivitet i energiforsyningen ved anvendelse af varmepumper i kraftvarmeværker

Forøget fleksibilitet og effektivitiet i energiforsyningen ved anvendelse af varmepumper i kraftvarmeværker

Projektet er afsluttet

Projektstart primo 2007. Afsluttet ultimo 2010.

Formål med projektet
Det er projektets overordnede formål at analysere og demonstrere decentrale kraftvarmeløsninger med varmepumper i fuldskala ud fra den hypotese, at sådanne løsninger i væsentlig grad kan bi-drage til at øge energisystemets fleksibilitet og effektivitet. Endvidere skal en række ideer bl.a. fremført ved ENERGYCAMP 05 vedrørende integrationen af kompressionsvarmepumper i energisystemet afprøves både gennem simuleringsmodeller men også i praksis. Dette gælder gasmotordrevne varmepumper, eldrevne varmepumper, samkørsel med gasmotorer og kedler, anvendelse af forskellige varmekilder her-under spildvarme fra røggas og maskinrum, men også andre varmekilder som luft, søvand, sol eller jord. Endelig skal varmepumper undersøges i forbindelse med reduktion af nettab i fjernvarme (20-40%) gennem ultra-kold fjernvarme.

Mål for projektet
Dette demonstrationsprojekt skal omfatte undersøgelse af anvendelsen af varmepumper i eksisterende kraftvarmeværker. Dette skal ske gennem installation af to fuldskala varmepumper på to forskellige kraftvarmeværker. Projektet gennemføres gennem opskalering af den CO2-baserede varmepumpe, der er udviklet og testet ved Teknologisk Institut.

Aktiviteter

Projektet består af fem faser:

 1. Analyse af integration af VP i energisystemet
 2. Udvælgelse af anlægsværter
 3. Design og produktion af fuldskala-varmepumpe i hht. fase 1+2
 4. Demonstation og målinger (samspil)
 5. Projektledelse, konklusioner og formidling

Deltagere

 • Teknologisk Institut
 • Advansor Energisystemer A/S
 • Aalborg Universitet
 • Energi og MiljøData
 • Naturgas Midt-Nord/ HNG
 • Dansk Fjernvarme
 • Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme

Bevilligede midler
Projektet blev søttet af PSO - energinet.dk.