Projekt - Fremtidens køletårne

Jannie Guldmann Würtz

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 82.

Projekt - Fremtidens køletårne

Udvikling af nyt køletårn med regnvand som spædevand

Projektet er afsluttet

Projektstart marts 2009. Afsluttet 31. december 2010.

Projektet er afsluttet.

I kølebranchen ses i øjeblikket en tendens til at anvende tørkølere frem for køletårne, idet der hersker en udbredt opfattelse af, at tørkølere har en bedre levetidsøkonomi end køletårnssystemer. Dette er imidlertid en rigtig dårlig udvikling, idet tørkølere i sig selv har et væsentligt højere energiforbrug end køletårne. Desuden medfører de et øget energiforbrug (op til 15%) til de køleanlæg, de servicerer.  Årsagen til, at levetidsøkonomien for en tørkøler alligevel kan konkurrere med et køletårn, er primært, at driften af et køletårn er forbundet med et stort vandforbrug. Desuden er der en potentiel sundhedsrisiko forbundet med brugen af et køletårn, idet der er en risiko for at få en legionellaforgiftning, hvis man indånder den luft, som køletårnet afgiver.

I projektet vil det blive undersøgt, hvilke barrierer der er for at anvende et køletårn i stedet for tørkølere. I den forbindelse vil der blive udviklet et beregningsprogram, der kan beregne levetidsomkostningerne af et køletårn i forhold til en tørkølerløsning.

Der vil blive fremstillet et pilotkøletårn, som anvender regnvand og ikke har nogen aerosoldannelse (vanddråber i afkastluften fra køletårnet). Der vil blive gennemført målinger på køletårnet for at dokumentere energiforbruget og effektiviteten, samt mulig aerosoldannelse.

Mål for projektet

Projektet har til formål at udvikle et køletårnssystem, som dels har en væsentlig bedre levetidsøkonomi end nutidens køletårnssystemer og tørkølere, og som dels fjerner risikoen for legionellaforgiftning.

Det kan bl.a. ske ved

1. At anvende de seneste forskningsresultater
2. At anvende regnvand som spædevand.

Det samlede energibesparelsespotentiale for projektet forventes at udgøre 71 TJ svarende til 15.600 ton CO2.

Deltagere

  • Vestas Aircoil A/S
  • SILHORKO-EUROWATER A/S
  • Multi Wing A/S
  • Rambøll
  • Skive Kommune
  • Nyrup Plast A/S
  • Teknologisk Institut

Aktiviteter

  • Udvikling af beregningsprogram til valg af enten køletårn eller tørkøler Dimensioneringsgrundlag for fremtidens køletårn Opbygning af pilotkøletårn Test af pilotkøletårn med regnvand Måling af energiforbrug, vandforbrug og aerosoldannelse Tilpasning af dimensioneringsgrundlag
  • Formidling.

Mere information

Slutrapport: