Projekt - Fremtidssikring af dansk produktion af professionelle kølemøbler

Per Henrik Pedersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 13.

Projekt - Fremtidssikring af dansk produktion af professionelle kølemøbler

Fremtidssikring af dansk produktion af professionelle kølemøbler.

Projektet er afsluttet

Projektstart 1. januar 2011. Afsluttet 31. august 2013.

Formål med projektet

Formålet med projektet er fremtidssikring af den relativt store danske produktion af professionelle kølemøbler, således at produkterne også i fremtiden vil være blandt de mest energieffektive og miljøvenlige. Herudover er formålet også at kølemøblerne skal kunne leve op til de kommende ecodesign-krav, og  at de danske produkter således kommer til at ligge i den allerbedste energiklasse i de energimærkningsordninger, som vil blive indført i EU.

Mål for projektet

Ecodesign studier for kommercielle kølemøbler er i dette projekt specielt rettet mod flaskekølere, iscremefrysere, storkøkken-køleskabe. I studiet gennemgåes mulige ordninger som energimærkningsordninger, forbud mod de mest energiforbrugende apparater m.m.. Kommissionen formodes at komme med forslag til implementering af forslag fra Ecodesign-studier i løbet af 2011. Det er meget sandsynligt, at der vil komme en energimærkningsordning og mindstekrav til energieffektivitet (det vil sige, at de mest energislugende apparater vil få nedlagt forbud).

Projektets produkter er:
A) Gøre danske producenter klar til at operere indenfor Ecodesign-krav til minimum energieffektivitetskrav for professionelle kølemøbler og de forventede kommende energimærkningsklasser, således at der fra starten vil være danske produkter som er i den bedste energiklasse: "Best in Class”.
B) Sikre, at der kommer en ny generation af professionelle storkøkken-køleskabe og -frysere, som lever op til ”Best in Class”. Denne nye generation forventes produceret og markedsført af Gram Commercial A/S.
C) Sikre, at der kommer en ny generation af professionelle flaskekølere og vinkølere, som lever op til ”Best in Class”. Denne nye generation forventes produceret og markedsført af Vestfrost Solutions A/S.

Danske produkter skal være ”best in class” og dette skal medvirke til at sikre konkurrenceevnen, eksport og beskæftigelse.

Besparelsespontialet i Danmark vil være mindst 30 GWh/år og på EU-plan mindst 2.500 GWh/år. Hvis alle professionelle kølemøbler med dårlig energieffektivitet udskiftes med ”Best in Class” apparater, vil potentialet være væsentlig større.

Aktiviteter

Projektet består af to forløb:

  1. Et generelt forløb, som alle deltagerne er med i. Forløbet skal gøre danske producenter klar til at møde fremtidens udfordringer, herunder at teste komponenter og apparater efter den (eller de) standarder, som det måtte besluttes at benytte. I det generelle forløb demonstreres ny teknologi og beregningsværktøjer, som kan hjælpe de deltagende virksomheder med at dimensionere energieffektive apparater. Herudover vil der blive satset på vidensdeling mellem de deltagende virksomheder, som er Danfoss, Gram Commercial og Vestfrost Solutions.
  2. Et specifikt forløb, hvor de enkelte producenter udvikler et optimeret produkt, som lever op til at være ”best in class”, ved hjælp at optimerede komponenter og optimerede kabinetter. De udviklede produkter vil blive testet efter relevant standard (som formentlig bliver EN ISO 23953), og der vil blive udarbejdet akkrediterede testrapporter, som producenterne kan benytte til at markedsføre deres produkter og øge konkurrenceevnen ved at gøre energieffektivitet til en konkurrencefaktor. I forløbet udvikles og demonstreres en ny generation af storkøkkenkøleskabe og –frysere (delprojekt 2.1) i samarbejde med Gram Commercial A/S. Der udvikles og demonstreres også en ny generation af flaskekøler og vinkølere (delprojekt 2.2) i samarbejde med Vestfrost Solutions A/S.

Deltagere

  • Teknologisk Institut - Per Henrik Pedersen (projektleder)
  • Gram Commercial A/S
  • Vestfrost Solutions A/S
  • Danfoss

Bevilligede midler

Er støttet af energistyrelsen under EUDP programmet.

Mere information

Slutrapport: