Projekt - Fremtidssikring af dansk produktion af varmepumper

Per Henrik Pedersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 13.

Projekt - Fremtidssikring af dansk produktion af varmepumper

Fremtidssikring af dansk produktion af varmepumper (forprojekt)

Projektet er afsluttet

Projektstart 1. januar 2013. Afsluttet 31. marts 2014.

Formål med projektet

Dette er et forprojekt. Formålet er sammen med en dansk producent af varmepumper (Nilan A/S) og en dansk producent af komponenter (Danfoss) at skabe grundlaget for udvikling af en ny generation af varmepumper, som opfylder kriterierne for at komme i den bedste EU energiklasse (A+++). Herved skal sikres, at danske producenter (også) i fremtiden er konkurrencedygtige, og kan levere de bedste og mest effektive varmepumper. Der stræbes efter, at benytte naturlige kølemidler, hvor det kan lade sig gøre med hensyn til sikkerhedsforhold og gældende regler. HFC-kølemidler er under hårdt pres i EU og på et globalt plan, og det må forventes, at der kommer en regulering, som også vil omfatte varmepumper. I det efterfølgende hovedprojekt vil der blive udviklet og testet prototyper af en ny generation af varmepumper, som vil komme til at ligge i den bedste energiklasse (A+++) i den kommende EU energimærkningsordning for varmepumper. 

Mål for projektet

I hovedprojektet, der følger dette forprojekt, forventes det, at der fremskaffes nye komponenter, og at der bygges prototyper, som testes og tunes, så varmepumperne bliver mere effektive og bliver placeret i de nbedste energiklasse (A+++). Varmepumperne forventes ligeledes at blive konkurrencedygtige. Dette er grunder i, at selvom de bliver marginalt dyrere, så vil denne merpris blive udlignet af den følgende besparelse på elforbruget. Den gode energimærkning vil vejlede forbrugerne til at gå efter de effektive varmepumper. 

Aktiviteter

Forprojektet består af de følgende fem faser:

  1. Beskrivelser af teknologiens nuværende udviklingsstadie (state of the art), tilgængelige produkter, markedet for varmepumper og danske producenter.
  2. Der dimensioneres og fremstilles en "state of the art" HFC-baseret jordvarmepumpe med cirka 3-6 kW ydelse til central varme med frekvensreguleret kompressor. Varmepumpen testes i akkrediteret laboratorium på Teknologisk Institut. Der udarbejdes testrapport (efter SCOP-metoden) og der udarbejdes en energiteknisk analyse af resultaterne. Analysen og testen skal tjene som benchmark for løsninger med naturlige kølemidler.
  3. Muligheder for forbedringspotentialet kortlægges. Der foretages analyser af de forskellige komponenter og kølemidler. Dette sker med henblik på lokalisering af begrænsede faktorer og dermed indsatsomr¨der for videreudvikling af teknologien. Analyserne sker bl.a. med baggrund i energieffektivitet, miljøpåvirkning, priser og sikkerhed. Herunder undersøges både tilgængelige komponenter (BAT) og komponenter, som forventes på markedet indenfor den nærmeste fremtid (BNAT). 
  4. Der udarbejdes skitser til en ny generation af varmepumper. Det kan forventes, at der skal benyttes ny kompressorteknologi, ny varmevekslerteknologi og måske ny teknologi til at styre kredsprocessen. 
  5. Projektet rapporteres til ELFORSK, og det forventes at resultaterne fra forprojektet medfører udarbejdelse af et hovedprojekt med bygning og test af varmepumper i hhv. 3-6 hW-klassen og en varmepumpe med lidt større kapacitet. 

Deltagere

  • Teknologisk Institut - Per Henrik Pedersen (projektleder)
  • Nilan A/S
  • Danfoss

Bevilligede midler

Projektet er støttet af ELFORSK og Dansk Energi.

Mere information

Slutrapport: