Projekt - Fremtidsstrategier for mindre fjernvarmesystemer (fase 1)

Jannie Guldmann Würtz

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 82.

Projekt - Fremtidsstrategier for mindre fjernvarmesystemer (fase 1)

Fremtidsstrategier for mindre fjernvarmesystemer (fase 1)

Projektet er afsluttet

Projektstart 1. februar 2015. Afsluttet 31. marts 2017.

Formål med projektet
Formålet er at udvikle integrerede systemstrategier, der forbinder produktion, distributionssystem og forbrugere i en ny, holistisk tilgang. Dette vil lede til nye koncepter og produktkombinationer der udvikles og demonstreres i Fase 2. Projekter vil føre til øget energieffektivitet og lavere varmepriser i mindre fjernvarmesystemer.

Mål for projektet
Dette projekt vil imødekomme disse problemstillinger ved at udvikle nye metoder til dynamiske optimerings- og investeringsstrategier. Projektet er opdelt i to faser og denne ansøgning vedrører kun fase 1, hvor dybdegående analyser og forskning vil føre til udviklingen af dynamiske strategier for 5 deltagende fjernvarmeværker. Resultaterne fra fase 1 vil desuden danne grundlag for udvikling af nye komponenter og koncepter. Disse skal udvikles og demonstreres i en efterfølgende fase 2, hvor kommercielle virksomheder i fjernvarmebranchen inddrages.

Ydermere, vil projektet danne grundlaget for optimerings- og investeringsstrategier til et højeffektive og kostoptimale fjernvarmesystemer. Dette nås igennem holistiske tilgange som kigger på hele systemet under et og finder sammenhængene imellem de enkelte delelementer. De deltagende værker bliver analyserede og resultaterne vil vise hvordan delene – produktion, distribution og forbrug – influerer på den samlede energieffektivitet.

Aktiviteter

Projektet består af fem arbejdspakker:

 1. Projekt administration
 2. Varme produktion
 3. Distribution systemer
 4. Slutbrugere
 5. Strategi udvikling og dissemination

Deltagere

 • Teknologisk Institut
 • Foreningen Danske Kraftvarmeværker
 • Rødkærsbro Fjernvarmeværk
 • Laurbjerg Kraftvarmeværk
 • Hvam-Gl. Hvam Kraftvarmeværk
 • Grøn Energi

Bevilligede midler

Projektet er støttet gennem EUDP.

Rapporter