Projekt - Græs er central i nyt projekt, der bidrager til mere bæredygtig fødevareproduktion

Nicolaj  Ma

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 96.

Græsmark

Projekt - Græs er central i nyt projekt, der bidrager til mere bæredygtig fødevareproduktion

Projektet EXTEND er delvist støttet af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under teknologiudvikling.dk og har til formål at præsentere en løsning på de miljømæssige udfordringer ved fødevareproduktion og den voksende efterspørgsel på alternative proteinkilder.

Projektet har fokus på anvendelsen af industrielle sidestrømme fra økologisk græsproteinproduktion til at dyrke bæredygtige fødevareingredienser baseret på fødevaregodkendte mikroalger ("alger").

Tanken er at anvende velkendt og afprøvet enzymatisk teknologi til at omdanne rester af pressekage fra produktionen af græsprotein til glukose, der vil blive afprøvet som substrat til at dyrke alger indendørs i bioreaktortanke og uafhængigt af vejrforhold.

Brunsaften fra græsproduktionen vil blive testet som mulig kilde til udvinding af nitrogen og fosfor til algerne. Algerne er rige på kvalitetsprotein, sunde lipider og fibre og vil være i stand til at erstatte og supplere eksisterende ingredienser fra eksempelvis kød, mejeriprodukter, sojabønner og palmeolie.

Det er hensigten at bruge algestammer med sensoriske egenskaber (farve, smag og lugt) til at forbedre fødevareapplikationer og udvikle cirkulære processer på grundlag af sidestrømme fra industriel græsproteinproduktion.

Testning af bioraffineringsteknologier til produktion af nye isolater af protein, lipider og fibre er også en del af formålet med projektet. Teknologierne vil blive valideret på pilotniveau, og ingredienserne vil blive testet i en række produktkategorier.

Projektet har til formål at afdække muligheder for at en betragtelig reduktion i CO2-udledninger og brug af landbrugsjord og vand sammenlignet med produktion af eksempelvis fremstillingen af oksekødsprotein, samt afdække bedre indtjeningsmuligheder på tværs af fødevareværdikæden.

Projektet ledes af NatuRem Bioscience ved Christopher K. Jensen og løber frem til december 2024.

Konsortiet består af følgende partnerkreds

  • NatuRem Bioscience ApS
  • Teknologisk Institut
  • Vestjyllands Andel A.M.B.A.
  • Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S
  • Orkla Food Danmark A/S
  • Alfa Laval Copenhagen A/S
  • Danmark Tekniske Universitet.