Projekt - GreenPack – Grønne flasker af papir

Bodil Engberg Pallesen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 81.

Projekt - GreenPack – Grønne flasker af papir

Projektstart 1. november 2014. Projektafslutning 30. april 2016.

Det biobaserede samfund kan komme endnu et skridt fremad, hvis vi kan erstatte plastflasker med 100 % nedbrydelige papirflasker, som nedbrydes selv hvis de ender i naturen.

GreenPack-flasken er fremstillet af papir, og kan formes i alle 3D-former. Hvis udfordringen med at opnå en 100 % nedbrydelig flaske lykkes, vil det gøre en markant forskel i forhold til eksisterende emballage-løsninger.

Kæmpe affaldsproblem
Hovedparten af plastflasker på verdensplan fremstilles af oliebaserede plasttyper, og udgør et kæmpe affaldsproblem globalt, hvor der hvert år genereres affald på 1,5 mio. tons pr. år, hvoraf en stor del ender i naturen. I Danmark er industrien er effektive til at indsamle og genbruge plast men private husholdninger er ikke. Vi har dog et effektivt retursystem for plastflasker til drikkevarer som vand og sodavand, der kommer fra husholdningerne, mens f.eks. mælkeemballage ryger direkte i affaldscontaineren.

Game changer i emballageindustrien

GreenPack emballage produktet vil være en såkaldt ”game changer” inden for drikkevareemballage. Flasken skal erstatte plasticflasker, og udfordre også flasker med bioplast ikke mindst på nedbrydeligheden.  Produktet skal bidrage til at reducere spild og forurening af plastemballage og affald, der smides i naturen. Et 100 % bæredygtigt emballagekoncept vil kunne få stor betydning også på det globale marked, og de virksomheder, der er ”first movers”, vil kunne drage fordel af denne nye type produkt indenfor fødevare- og drikkevareindustrien.

Udfordring
Konsortiet bag GreenPack projektet ønsker at erstatte en gangs plastflasker med en 100 % nedbrydelig flaske, som vil kompostere, hvis den smides ud i naturen. I dag er bio-plastflasker, hvoraf f.eks. cola har lavet løsninger med højt indhold af bioplast, ikke nedbrydelige når de smides i naturen.

GreenPack flasken/containeren retter sig mod drikkevarer som mineralvand, juice og mælk-segmentet. Konceptet bygger på støbeformningsprocessen, kombineret med en 3D-formningsteknik, som gør det muligt at fremstille flasken i alle mulige designs, i et stykke. Udfordringen bliver bl.a. at færdiggøre konceptet vha. nye teknikker til coating og fremstilling af en glat og stærk flaske, der lever op til kravspecifikationer.

Teknologisk Institut varetager projektledelse samt medvirker med produktudvikling og test. Partnere er danske EcoXpac (hovedansøger), Fiber-X (Sverige), Teknologisk Institut samt en stor spiller indenfor aftagerleddet (Sverige).

Hovedaktiviteter

  • Udvikling af bæredygtige teknologier herunder coating løsninger, så GreenPack slutproduktet kan leve op til kravsspecifikationer indenfor mineralvand, juice, mælk m.m. Indsatsen er rettet mod såvel flaske/container som prop/låg.
  • Demonstration af nye teknologier i et pilotanlæg, som skal være model for eventuel opskalering i fuldskala-anlæg.
  • Test af produktet i samarbejde med slutbrugere.

Mere information
Du er meget velkommen til at kontakte projektleder Bodil E. Pallesen for yderligere information.

Fakta
Projekttitel: GreenPack - Technologies for Green Biodegradable Cellulose-based Packaging.

Bevilliget beløb: Samlet budget for hele konsortiet brutto 6,1 mio. DKK, og støttebeløb udgør 3,136 mio. DKK.

GreenPack-projektet har modtaget støtte fra EUREKA-EUROSTARS samt Innovationsfonden (danske partnere) samt VINNOVA (svenske partnere).