Projekt - Grøn omstilling af cement- og betonproduktion

Lars Nyholm Thrane

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 15.

Bro

Projekt - Grøn omstilling af cement- og betonproduktion

Projektstart marts 2014. Projektafslutning marts 2019 efter forlængelse.

Projektet er afsluttet

Innovationskonsortiet ”Grøn Omstilling af Cement- og Betonproduktion” er et fire årigt forsknings- og udviklingsprojekt støttet af InnovationsFonden og har et totalbudget på 29.000.000 DKK. Formålet med projektet er at skabe grundlaget for en grøn omstilling af cement- og betonproduktion i Danmark.

Prognoserne forudsiger, at behovet for cement og beton i 2050 er dobbelt så stort som det var i 2010. I dag bidrager cementproduktionen med 5 % af den totale menneskeskabte CO2-udledning på verdensplan. Der er derfor et stadigt voksende behov for at afkoble CO2-udledningen fra det stigende behov for cement og beton. Der arbejdes globalt på at opnå dette ved at fremstille cement ved lavere forbrændingstemperaturer og ved anvendelse af alternative råmaterialer. Men nye cementer betyder også nye betonsammensætninger med det deraf afledte behov for ny udvikling, test og dokumentation.

Innovationskonsortiet, der i daglig tale kaldes ”Grøn Beton II” projektet, skal tage nye alternative cementer i anvendelse, og sikre at danske betonkonstruktioner også i fremtiden kan etableres med tilstrækkelig stor holdbarhed og levetid med minimalt behov for vedligehold. Derudover indeholder projektet en lang række formidlings- og uddannelsesmæssige aktiviteter, herunder et samarbejde med erhvervsskolerne om udvikling af uddannelsesmaterialer samt gennemførelse af workshops for studerende.

Mål for projektet

 • Reducere CO2-udledningen fra cementproduktion.
 • Afhjælpe konsekvenserne af en potentiel mangel på flyveaske til betonproduktion, som kan opstå når kulfyring af kraftværker i Danmark efter planen skal udfases inden 2030.
 • Skabe vækst i danske videns- og produktionsarbejdspladser samt mulighed for eksport af dansk viden og løsninger indenfor cement-, beton- og produktionsteknologi på et internationalt marked.

Deltagere

 • Aalborg Portland A/S
 • Banedanmark
 • Grontmij A/S
 • Rambøll Danmark A/S
 • MT Højgaard A/S
 • Unicon A/S
 • Dansk Beton Fabriksbetongruppen
 • DTU Byg
 • Vejdirektoratet
 • Energistyrelsen
 • Københavns Erhvervsakademi
 • Erhvervsakademi Sjælland
 • Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Via University College – Campus Horsens
 • Center for Betonuddannelse (AMU Nordjylland)
 • Teknologisk Institut

Information

Mere information kan findes på www.gronbeton.dk

Billedet øverst på siden er taget af Torben Eskerod”.