Projekt - Højeffektive systemer til energibesparelse i industrielle køleanlæg med ammoniak

Claus Schøn Poulsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 14.

Projekt - Højeffektive systemer til energibesparelse i industrielle køleanlæg med ammoniak

Højeffektive systemer til energibesparelse i industrielle køleanlæg med ammoniak (fase 1).

Projektet er afsluttet

Projektstart 1. januer 2008. Afsluttet 31. december 2009.

Formål med projektet

Projektet har til formål at nedbringe energiforbruget i industrielle køle- og fryseanlæg, der anvender det naturlige kølemiddel ammoniak som kølemiddel, ved at fjerne tryktabet i den våde retur fra oversvømmede fordampere. Målsætningen er at nedbringe energiforbruget med 10% i forhold til eksisterende systemer svarende til en energibesparelse på 30 GWh/år. Projektet retter sig direkte mod indsatsområde 4a: Industrielle køle– og fryseanlæg, idet projektet sikrer lavt energiforbrug, og teknologien kan anvendes på eksisterende anlæg.

Mål for projektet

Projektet vil undersøge to systemer (bilag 1), der fjerner tryktabet i den våde retur fra fordamperen til pumpeseparatoren, således at kompressorens sugetryk hæves svarende til trykket i fordamperen. Dette vil forbedre systemets COP med op til 20%.

Projektet har som målsætning at nedbringe energiforbruget med 10% i industrielle køleanlæg med det naturlige kølemiddel ammoniak til lavtemperaturapplikationer, hvilket svarer til et besparelsespotentiale på 30 GWh/år.

Aktiviteter
Projektet består af 8 faser:

 1. Teoretisk udredning af anvendte fordamper typer
 2. Dimensionering af systemer ti lnedbringelse af tryktab i våd retur
 3. Opbygning af testrig og måleudstyr
 4. Målinger på systemer med ejektor og pumper
 5. Beregning af nye fordampertyper
 6. Måling på nye fordampere og systemer
 7. Valg af system ti lde respektive fordampertyper
 8. Rapportering og videnformidling

Deltagere

 • Teknologisk Institut
 • Alfa Laval
 • Grundfos
 • Johnson Control
 • Dybvad Stålindustri
 • Helpmann
 • Körting Ag

Mere information

Slutrapport: