Projekt - Højtemperaturvarmepumper

Jannie Guldmann Würtz

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 82.

Projekt - Højtemperaturvarmepumper

Industriel anvendelse af lavtemperatur spildvarme ved hjælp af nye højtemperaturvarmepumper

Projektet er afsluttet.

Projektstart 2010. Afsluttet juni 2013.

Industrien udleder store mængder spildvarme med en relativ lav temperatur, f.eks. fra tørre- og renseprocesser. I Danmark kan der årligt teoretisk set indvindes 5000 TJ fra industriel spildvarme ved hjælp af varmepumper. Indtil for nylig har det ikke været muligt at indvinde denne spildvarme, da de eksisterende varmepumper ikke har kunnet yde en tilstrækkelig høj afgangstemperatur til at anvende energien i de industrielle processer.

Ved hjælp af en række nye varmepumpeteknologier er det nu muligt at fremstille tilstrækkeligt høje temperaturer til, at de er interessante i industrielle processer.

Disse nye teknologier er f.eks.:

  • Anvendelse af CO2 som kølemiddel
  • Anvendelse af vand som kølemiddel
  • Hybridproces med vand-/ammoniakblandinger
  • Ammoniakkompressorer til højt tryk

Mål for projektet
Projektets formål er at demonstrere anvendelsen af nye højtemperaturvarmepumper i industrien (varmeeffekt >500kW). De nye varmepumper kan levere vand ved 80-150 grader C, hvilket gør det muligt at anvende lavtemperatur-spildvarme på nye, interessante måder i de industrielle processer.

Deltagere

  • Grontmij (Tilsagnshaver: Peter Brondum)
  • Industrimontage
  • SPX APV
  • Arla Foods
  • Thise Mejeri
  • Århus Slagtehus

Aktiviteter
I løbet af projektet foretages analyser af energistrømmene i 3-4 virksomheder for at belyse mulighederne for brug af varmepumper. Der udvælges en testvirksomhed, hvor en varmepumpe installeres. Målinger af energiforbrug før og efter installation af varmepumpen giver derefter et billede af de opnåede besparelser i daglig drift.