Projekt - IEA Annex 56: Cost-effective Energy and Green House Gas Optimization in Building Renovation

Jannie Guldmann Würtz

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 82.

Projekt - IEA Annex 56: Cost-effective Energy and Green House Gas Optimization in Building Renovation

Reduceret udledning af drivhusgasser og omkostningseffektiv energirenovering af bygninger

Projektet er afsluttet

IEA Annex 56. Projektstart: 1. juni 2011. Forventet afslutning: 30. juni 2015.
EUDP-projekt. Projektstart: 1. maj 2011. Forventet afslutning: 1. maj 2013, hvorefter der søges om midler til de resterende 2 år.

Formålet med projektet
Hovedformålet med dette IEA Annex 56 er at hjælpe med til fremskyndelsen af en omfattende energirenovering af eksisterende bygninger i Danmark og resten af verden.

Mål for projektet
For at nå det primære mål er følgende delmål blevet identificerede:

  • Som grundlag for fremtidige standarder udvikles en ny metode, så en omkostningseffektiv renovering af eksisterende bygninger opnås med næsten nul-energi til følge. Omfattende energirenovering af den eksisterende bygningsmasse er af afgørende betydning, og vil i stor udstrækning bidrage til at nå de energipolitiske mål og til at reducere CO2-emissioner.
  • Udvikling af værktøjer, retningslinjer, anbefalinger, best practice eksempler (case studies), der dækker såvel energieffektiv bygningsrenovering som produktion af vedvarende energi - for målgruppen af politiske beslutningstagere, designere, brugere, ejere mv.
  • Indførslen af en bredere tilgang ud over energieffektiviteten med fokus på den samlede værditilvækst, opnået i en energirenoveringsproces, hvilket betyder, at komfortforbedringer (termisk, dagslys, indendørsluftkvalitet, akustik, funktionalitet, ekstra opnåede m2 mv.), globale kvalitetsforbedringer og økonomiske konsekvenser af interventionen i et cost/benefit- perspektiv også overvejes.
  • IEA skal linkes direkte til målgruppen med et sprog og værktøjer, der gør dem i stand til at forstå fordele, men også problemer og risici, der er forbundet med energirenovering.

Deltagere
Arbejdet vil blive udført i et internationalt samarbejde med Belgien som leder og med følgende lande som deltagere:
Schweiz, Østrig, Norge, Findland, Kina, Italien, Danmark, Holland, Sverige og Spanien.

Det danske hold består af SBi (leder af projektet), Teknologisk Institut, Cenergia og Boligselskab Sjælland.
En ph.d. fra AAU er desuden tilknyttet projektet.

Aktiviteter
Arbejdet i IEA Annex 56 er organiseret inden for 4 delopgaver:

  • Udvikling af en metode til at definere standarder for energirenovering, som kan tilpasses og anvendes af forskellige lande med forskellige betingelser.
  • Udvikling af modulopbyggede og fleksible værktøjer, med forskellige niveauer af kompleksitet samt en anvisning for renovering.
  • Case-studies vil blive brugt som kilder til relevante tekniske oplysninger og som måder til test af de foreslåede metoder.
  • Brugeraccept og formidling.

Vil du vide mere?

Se slutrapporten og andre rapporter fra projektet her