Projekt - intelligent brænder

Anne Mette Frey

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 08.

Projekt - intelligent brænder

Projektstart: januar 2016    Forventet projektafslutning: december 2017

til download

Formål:

Pillefyrede biomassekedler er i dag et af de oplagte valg, når der skal konverteres fra fossile til bæredygtige, biomassebaserede energikilder. Formålet med projektet er at belyse forbrændingsparametres indflydelse på røggassammensætningen i en biomassekedel. Resultaterne vil blive anvendt til udvikling af en række komponenter til indbygning i en intelligent brænder, der forbedre kedlens præstation.

Baggrund:

En effektiv forbrænding af biomasse i hustandskedler er yderst sensibel på parametre som mængde af tilført forbrændingsluft, skorstenstræk og brændselsdosering. På trods af at moderne kedelstyringer er modulerende i alle ydelsestrin og ofte udstyret med iltmåling, foregår moduleringen stadig ikke trinløs med ud fra en kalibreringskurve med blot tre punkter.

Desuden påvirker tilførslen af forbrændingsluften også af skorstenstrækket, som kan være meget fluktuerende. Når undertrykket i skorstenen er højt, bevirker dette, at der trækkes yderligere forbrændingsluft gennem blæseren, hvorved luftoverskuddet stiger og kedlens virkningsgrad reduceres. Derfor er der plads til forbedringer angående luftdosering. Endvidere er brændselsdoseringen baseret på en ”kalibrering” af doseringssneglen foretaget af installatøren/forbrugeren. Dette er behæftet med store usikkerheder, som i praksis betyder, at brænderen kan få tilført enten en større eller mindre mængde piller end den last styringen er kalibreret til. Dermed bliver virkningsgraden og emissionerne fra kedlen dårligere.

Da emissionskravene forventes skærpet i fremtiden, såsom nye ecodesign krav, er mange kedler nødsaget til at gennemgå optimeringer, som eksempel er emissionskravet til støv i Tyskland (27 mg/Nm3 v. 10 % O2) skærpet væsentligt set i forhold til Danmarks krav på 40 mg/Nm3 v. 10 % O2. På listen over godkendte biomassekedler overholder kun 36 ud af i alt 59 de gældende krav i Tyskland. Derudover mangedobles støvemissionen ved lavlast på flere af de 59 anlæg, generelt set er støvemissionen højere ved lavlast. Derfor er det nødvendigt med forbedringer i kedelteknologien for at kunne imødegå fremtidens skærpede lovkrav inden for emission.

Målsætning (vigtigste milepæle)

  • Udvikle en teknologi til kontrollering af kedler mht. brændselsdosering, luftdosering og støvreduktion
  • Integration af teknologierne i en intelligent brænder og test heraf
  • Potentialevurdering af den udviklede teknologi
  • Vurdering af fremadrettede indsatsområder

Partnere:

  • NBE Production
  • Teknologisk Institut