Projekt - itGrows2.0

Jakob Skov Pedersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 34 42.

Kickoff itGrows - Projektdeltagere

Projekt - itGrows2.0

EUDP project: itGrows 2.0  (Business Intelligence for resource reduction and energy auditing in protected cultivation)

Projektstart oktober 2017. Forventet afslutning september 2020.

itGrows 2.0 adresserer behovet for et dedikeret energioptimeringssystem til brug i avancerede væksthusproduktionssystemer. Målet er fortsat at øge den energi- og ressourceeffektivitet allerede opnået i væksthuserhvervet i løbet af de seneste år. Projektets output vil hjælpe væksthusproducenter i deres daglige brug af energioptimeringssystemet og i udnyttelse af dets individuelle komponenter. Det nye system vil kombinere det eksisterende system InfoGrow (designet til at opnå energibesparelser ved optimeret klimakontrol) og simuleringsværktøjet Det Virtuelle Væksthus i et integreret modelbaseret beslutningsstøttesystem; itGrows 2.0.

Ud over at opbygge energioptimeringssystemet vil de vigtigste projektaktiviteter være at optimere, udvikle og implementere modeller til væksthusenergiforbrug, -mikroklima og plantetranspiration i et tæt samarbejde mellem gartnerier, konsulenter, forsknings- og teknologi partnere. En mere energieffektiv styring af luftfugtighed er den faktor inden for klimakontrol hvor der kan spares mest energi. Derfor vil ​​en stor del af aktiviteter og fokus i projektet være på sammenhængen imellem fugtstyring og energiforbrug, samt luftfugtighedens effekter på planters transpiration og sundhed.

Kickoff - itGrows - Rødt lys

Projektet itGrows 2.0 finansieres af EUDP, har 9 danske partnere og løber over 3 år.

EUDP logo med undertekst

Målet for projektet
itGrows 2.0 forventes at bidrage til at bevare og øge beskæftigelsen i væksthuserhvervet samt at udvikle et nyt dansk innovativt energiværktøj til eksportmarkedet.

Projektpartnere

  • Teknologisk Institut (tilsagnsmodtager)
  • Aarhus Universitet Agro
  • Aarhus Universitet Food
  • Hjortebjerg
  • Dansk Gartneri
  • GartneriRådgivning
  • NB Data

Instituttets medarbejder
Teknologisk Institut, Division AgroTech - Planteteknologi; Jakob Skov Pedersen