Projekt - Kosteffektiv teknologi til overvågning af svovl og partikler fra skibe

Morten  Køcks

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 80.

Projekt - Kosteffektiv teknologi til overvågning af svovl og partikler fra skibe

Projektstart januar 2016. Forventet afslutning marts 2018.

Projektet er afsluttet maj 2018.

I de såkaldte Emission Control Areas (ECAs), herunder Nordsøen, Østersøen og de indre danske farvande, mødes skibsrederne med strenge krav til brændstoffets svovlindhold, gældende fra januar 2015 (maks. 0,1 % svovl). Svovlindholdet kontrolleres i dag hovedsageligt ved tilfældige tjek af bunkerregnskaber, brændstoflogs, og meget sjældent via en egentlig kemisk brændstofanalyse, når skibet er i havn. Brændstof med maks. 0,1 % svovl er væsentligt dyrere end traditionel heavy-fuel olie (HFO) med svovlindhold på op til adskillige procent.

Ovennævnte kontrolmetoder er utilstrækkelige og bør ikke stå alene. Effektiv håndhævelse og deraf lige vilkår for rederne kræver en simpel og robust kontrolmetode for bestemmelse af svovlindhold, og en sådan platform forsøges udviklet i projektet i et samarbejde mellem Teknologisk Institut og en række danske partnere. Projektet udspringer af et tidligere gennemført projekt (2013-2015), også støttet af Miljøstyrelsen.
 

Skib

I dette projekt undersøges forskellige tilgange via avancerede men kosteffektive sensorteknologier, i første omgang i laboratoriet og ved modelleringer. Ideen er at svovlindholdet i skibenes brændstof kan estimeres på nogle hundrede meters afstand ved at bruge forholdet mellem SO2- og CO2-indholdet i røgfanen, når skibet passerer fx en bro eller anden fast installation. Langt størstedelen af skibstrafikken gennem Danmark passerer enten Storebælt eller Øresund, så her er potentiale for effektiv screening af en stor del af flåden.

Efter en laboratorievalidering placeres sensorudstyret mellem de to pyloner på Storebæltsbroen. Her vil det faktiske indhold af svovl i skibenes brændstof blive korreleret med sensormålinger fra broen. For korrekt identifikation af skibene gøres der samtidig brug af et automatisk identifikationssystem (AIS) sammen med andre væsentlige parametre, der kan påvirke målingen, såsom vindhastighed og -retning.

Mål for projektet

At afdække potentialet for brug af kosteffektive sensorer til indikativ måling af svovlindhold i skibes brændstof.

Deltagere

  • Zenzors A/S
  • Nordic Tankers Marine A/S
  • Maersk Maritime Technology
  • Sund & Bælt A/S
  • Danske Rederier A/S
  • Teknologisk Institut

Projektet er medfinansieret af Miljøstyrelsen under MUDP-støtteordningen (2015).

Den overordnede konklusion er at det ved brug af kosteffektiv sensorteknologi er muligt at adskille brændstof med hhv. 0,1 og 0,5% svovlindhold. Den største udfordring i forhold til state-of-the-art løsninger ligger i optimering af hitraten for positivt identificerede skibe, som i projektet ligger på omkring 3-4 % målt fra en position på Storebæltsbroen.

Link til slutrapport kan findes her

Se også