Projekt - Makroalge Bioraffinaderi

Xiaoru Hou

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 93.

Projekt - Makroalge Bioraffinaderi

Projektstart marts 2012. Forventet afslutning marts 2016.

Forskere i hele verden arbejder i disse år på at bekæmpe stigningen af CO2 i atmosfæren og overskud af næringsstoffer - især kvælstof og fosfor - i vores vandmiljø. Men kvælstof og fosfor er essentielle næringsstoffer for væksten hos både land- og vandplanter, som er nødvendige for produktion af fødevarer, foder og for fremtidens energibærere. Derfor er det nærliggende at udnytte næringsstoffer fra næringsbelastede kystnære områder samt CO2 fra atmosfæren til produktion af alger.

Dyrkning af makroalger (Laminaria sp.) er tidligere blevet udført på reb og andre kontrollerede off-shore dyrkningssystemer til produktion af biomasse og bioremediering. Dyrkningsteknikkerne skal imidlertid justeres til en bestemt lokalitet på grund af variationer i for eksempel eksponering til vind og strømninger, saltholdighed, næringsstoffer og temperatur. Protein og kulhydrat indholdet af makroalger varierer i løbet af året, hvilket også afhænger af, hvilken art der er tale om.

Målsætningerne for dette projekt er at udvikle nye teknologier i laboratorie- og pilotskala, der skal føre til en bæredygtig dyrkning og efterfølgende konvertering af to brunalger (Saccharina latissima og Laminaria digitata) til tre energibærere – bioethanol, biobutanol og biogas – og en proteinrig fiskefoder suppleret med essentielle aminosyrer. S. latissima og L. digitata, som vil blive produceret i størrelsesordenen 2-5 tons på allerede eksisterende muslingedyrkningsanlæg i Limfjorden.

Hele produktionskæden vil blive evalueret i en grundig forundersøgelse og med bæredygtighedsværktøjer (LCA) samt fulgt op af en forretningsplan for design og etablering af et kommende fuld skala demonstrationsprojekt.

Projektet styrkes i særdeles høj grad af det meget store engagement fra virksomhederne og vidensinstutitioner, der deltager som partnere i projektet.

Mål for projektet

 • Udvikling af dyrknings- og høstteknologier
 • Optimering af forbehandlingsteknologier til afvanding, tørring og opbevaring
 • Udvikling og optimering af forbehandlingsteknologier (enzymatisk) for yderligere omdannelse til sukkerarter, der er velegnet til forgæring
 • Udvikling af nye forgæringsprocesser (sukkeromdannelse til tre energibærere dvs ethanol, butanol og biogas)
 • Forsøgsskala produktion af essentielle aminosyrer fra restprodukter fra forgæringsprocessen
 • Udvikling og test af fiskefoder fra restprodukter suppleret med essentielle aminosyrer
 • Bæredygtigheds- og LCA analyser af hele produktkæden

Deltagere

 • Teknologisk Institut, Xiaoru Hou
 • Dansk Skaldyrcenter, Jens Kjerulf Petersen
 • Aarhus Universitet, Institut for Bioscience – Marin økologi, Annette Bruhn
 • National University of Ireland, Anna Soler-Vila
 • DTU Miljø, Irina Rena Angilidaki
 • DTU Kemiteknik, Anne Meyer
 • University of Siena, Simone Bastianoni
 • Hamburg University, Bodo Saake
 • Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab, Marianne Thomsen
 • Orbicon, Per Andersen
 • Aller Aqua, Hanno Slawski
 • DONG Energy, Jeppe Bjerg
 • Vitalys, Vagn Hundebøll
 • Dangrønt, Torben Hansen

Læs mere her