Projekt - Max udnyttelse af restbiomasser fra frugt og bær (MaxRestVærdi)

Karin Loft Eybye

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 38.

Æbler

Projekt - Max udnyttelse af restbiomasser fra frugt og bær (MaxRestVærdi)

Projektstart september 2016. Afslutning september 2018.

1/3 del af frugt og bær går i dag til spilde når vi i Danmark producerer juice, saft eller marmelade. Det vil et nyt netværksprojekt med Teknologisk Institut i spidsen ændre på ved at skabe værdi inden for udnyttelse af bær- og frugtrester.

Skaldele og presserester fra frugt og bær indeholder værdifulde restbiomasser, men det er en uudnyttet ressource hos mange danske virksomheder. Med stigende befolkningstal og mangel på fødevarer skal frugt- og bærrester udnyttes max. En bedre udnyttelse af restbiomasser kan skabe stor værdi for både teknologileverandører og frugt-, bær- og juiceproducenter.

Netværkets aktiviteter vil omhandle netværksmøder, hvor viden om råvarer, indhold af højværdistoffer, de erhvervsmæssige perspektiver, procesteknologiske løsninger til fuld udnyttelse af råvaren samt markeds- og lovmæssige barrierer vil blive udvekslet.

Konventionelle tørringsteknologier bruger temperaturer der har en ødelæggende effekt på de værdifulde stoffer i frugt og bær. En af de mange aktiviteter i netværket er at afprøve en lavtryksoverhedet damptørringsteknik til skånsom bevarelse af de aktive stoffer der er tilbage i skaller og presserester fra frugt og bær”.

Teknologisk Institut har dannet netværksprojektet, som består af en række danske fødevareproducenter, som inkluderer en række danske virksomheder, der dækker forskellige dele af værdikæden: primær produktion, teknologileverandører, producenter af most og marmelade til figenstænger og tørrede frugt. Virksomhederne skal blive bedre til at udnytte deres frugt- og bærrester, så de kan bruges i fødevarer i stedet for i dyrefoder. Formålet med netværket er at kortlægge de erhvervsmæssige perspektiver, potentialer og barrierer for innovation inden for udnyttelse af biomasser fra bær- og frugtrester.

”Cirka 30 procent frugt og bær råvarerne spildes i produktionen af juice, saft, marmelade og lignende. Resterne bruges som dyrefoder, men det er spild af ressourcerne. Virksomhederne kan øge værdien af deres frugt- og bærrester markant, hvis de bruges til at lave marmelade eller figenstænger i stedet. Med en mere skånsom teknologi, vil resterne stadig indeholde nærende stoffer som bl.a. vitaminer”.

Udover de mange ernæringsmæssige værdifulde stoffer har bær- og frugtresterne en række funktionelle egenskaber, som kan bidrage med tekstur eller farve i fødevareapplikationer.

Netværket forventes at bidrage til udviklingen af fødevareprodukter, der lever op til forbrugernes stigende krav til velsmag og høj næringsværdi. Netværket bidrager med viden om bæredygtig ressourceudnyttelse og værdiskabelse på fødevareområdet.

Projektets mål

  • Sikre en grøn og bæredygtig ressourceudnyttelse af restbiomasser.
  • Anvende miljøvenlig grøn teknologi til processering af restbiomasser.
  • Skabe mærværdi af restbiomasserne ved anvendelse i fødevareapplikationer.

Deltagere

Case

 

Projektet har fået tilskud fra ”Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP).