Projekt - Metode til klassificering af energibesparelser

Søren  Draborg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 28.

Projekt - Metode til klassificering af energibesparelser

Projektstart ultimo 2011. Projektafslutning primo 2013.

Mål for projektet
Projektets formål har været at udvikle et simpelt beregningsværktøj, der kan anvendes til at estimere effekten af energibesparelsestiltag ved almen kendte energitiltag for tekniske installationer i parcelhuse samt i ejendomme for beboelse og liberalt erhverv. I tilknytning til beregningsværktøjet er der udarbejdet en brugervejledning samt et kursusforløb for herigennem at gøre beregningsværktøjet let tilgængeligt.

Projektets mål er at få håndværkerne til i højere grad at medtage energieffektivitet som et salgsargument overfor deres kunder. Herved kan håndværkerne opnå et mersalg, hvilket er motivationen for håndværkerne til at bruge værktøjet. Ved at bruge værktøjet kan håndværkeren vurdere og præsentere forslagenes totale rentabilitet. Værktøjet kan hjælpe håndværkeren med at prioritere energibesparende forslag og beregne den samlede energibesparelse i de tilfælde, hvor der gennemføres flere muligheder samtidig, som er indbyrdes afhængige.

Det har været hensigten at gøre klassificeringsværktøjet så præcist, at beregningerne kan danne grundlag for en aftale med et energiselskab om indberetningsretten. Endelig er klassificeringsværktøjet udviklet så resultatet fra beregningerne kan udskrives og fungere som dokumentation for energibesparelsen, der kan vedlægges tilbuddet fra håndværkeren på gennemførelsen af det energibesparende projekt.

Projektet er finansieret af Elforsk programmet med projektnr. 342-015.

Deltagere

  • DS Håndværk & Industri
  • Fredericia Maskinmesterskole
  • Kuben Management
  • Energitjenesten
  • Teknologisk Institut

Andre dokumenter