Projekt - MicDoc1.0 Monitorering af mikrobiel plantesundhed

Anne Maria Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 16.

Blade - Patologi

Projekt - MicDoc1.0 Monitorering af mikrobiel plantesundhed

Projektstart juli 2019. Projektafslutning juni 2022.

Teknologisk Institut skal i projekt finansieret af GUDP og Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget i samarbejde med danske planteproducenter og Aarhus Universitet udvikle ny DNA-baseret teknologi til overvågning af plantesundhed.

En løbende udfordring for planteproduktionen er forekomsten af sygdom, der alene for tomater forårsager årlige udbyttetab på op til 10%. I særlige tilfælde kan hele kulturer gå tabt. Pesticider udgør effektive våben mod skadegørere, men er både bekostelige og kan udgøre en trussel mod grundvandet. Målsætningerne om et reduceret pesticidforbrug stiller krav om udvikling af nye værktøjer til monitering, varsling og beslutningstagning (MVB-værktøjer).

DNA-baserede teknologier til monitorering anvendes allerede. Disse er imidlertid dyre eller dækker kun ét specifikt patogen, hvilket hindrer hyppige analyser og dermed dækkende monitorering. Mange gartnerier recirkulerer gødningsvandet for optimal udnyttelse. Strategien er følsom for ophobning og spredning af patogener, men udgør også en ideel mulighed for central overvågning.

Udvikling indenfor teknologi til sekvens-bestemmelse af enkelt DNA-molekyler i blandinger, åbner for identifikation af mange patogener i samme analyse. Netop nu accelererer denne udvikling med frigivelse af tredjegenerations sekvenseringsteknologi (TGS). Både anskaffelses- og driftsomkostninger er en brøkdel i forhold til tidligere og udviklingen går imod mobile enheder.

Formålet med projektet er med udgangspunkt i TGS-teknologi at udvikle en generisk platform, MicDoc1.0, der kan tilføjes tilpassede analysemoduler. Platformen skal sikre adgang til billige sundhedsanalyser, som med tiden kan udføres af konsulenterne i samarbejde med producenterne. Platformen kan dokumentere effekt af nye strategier til opretholdelse af sundheden, såsom biologisk bekæmpelse, brug af beskyttende mikroorganismer, virkning af færre sprøjtninger eller lavere dosis.

Platformen forventes at revolutionere mulighederne for rettidig disponering, hvorved tab undgås og pesticidforbruget reduceres markant.

Mål for projektet

 • Udvikling af nye analysemetoder til detektion af udvalgte plantepatogene og sundhedsfremmende mikroorganismer
 • Etablering af nye procedurer for monitering, varsling og beslutningstagning til effektiv forebyggelse af sygdom og opretholdelse af plantesundhed i danske gartnerier
 • Reduktion af pesticidforbruget i danske gartnerier
 • Bedre ressourceanvendelse i form af færre kasserede afgrøder
 • Øget fødevaresikkerhed i form af reduceret risiko for pesticidrester i planteprodukter og drikkevand

Deltagere

 • Teknologisk Institut
 • Aarhus Universitet
 • Grotek Consulting
 • GPS Agro
 • Gartneriet Regnemark
 • Østervang Sjælland
 • Fashion Flowers
 • Førslev Gods
 • Ødemark og Saltø Godser

Projektet er afsluttet i 2022 og resultaterne er offentliggjort løbende ved artikler i fagblade.

Der er i april 2021 skrevet artikel i Gartner Tidende.

Slutrapport for projektets resultater er offentliggjort i på bl.a. GUDPs hjemmeside

Denne har været offentlig tilgængelig ultimo 2022.

Der er planlagt en videnskabelig artikel i tidsskriftet ”Environmental DNA” med titlen Early assessment of fungal and oomycete pathogens in greenhouse irrigation water using Oxford nanopore amplicon sequencing og forfatterne er: Enoch Narh Kudjordjie, Anne Saaby Schmidt-Høier, Mai-Britt Brøndum, Mads Grønvald Johnsen, Mogens Nicolaisen, Mette Vestergård. Den er planlagt til offentliggørelse i 2023.
 

GUDP logo