Projekt - Miljø og energieffektiv rensning af miljøfremmede stoffer i særligt belastet spildevand

Caroline Kragelund Rickers

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 29 40.

Projekt - Miljø og energieffektiv rensning af miljøfremmede stoffer i særligt belastet spildevand

Mermiss - MUDP projekt 2013.

Projektstart februar 2013. Forventet afslutning august 2014.

Der har i de seneste år været stor bevågenhed omkring udledning af miljøfremmede stoffer, og en væsentlig punktkilde udgøres af hospitalers spildevand. Totalrensning af spildevandet er en meget dyr og energikrævende fremgangsmåde, så der er et behov for at udvikle et miljø- og energieffektivt system til rensning af særligt belastede spildevandsstrømme fra for eksempel hospitaler.

Teknologien udvikles med et bredt sigte, men projektet tager udgangspunkt i et helt aktuelt behov hos Aarhus Universitetshospital i forbindelse med opførslen af Det Nye Universitetshospital (DNU). DNU spiller således en særdeles aktiv rolle projektet, og er et rigtig godt eksempel på et offentlig-privat teknologisk partnerskab. Sammen med DNU skabes de optimale rammer for at Teknologisk Institut, Krüger og DTU udvikler et målrettet delrensningskoncept til særligt problematisk hospitalsspildevand.

Fjernelsen af de miljøfremmede stoffer sker ved en kombination af biologisk og kemisk oxidation. Til den biologiske fjernelse benyttes MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) princippet hvor fastsiddende biokulturer skaber betingelser for forekomst og tilbageholdelse af meget langsomt voksende bakterier. Disse mikroorganismer er en forudsætning for at effektivt kunne nedbryde komplekse forbindelser, der forekommer i små koncentrationer, som det er tilfældet for mange af de problematiske stoffer i de mest belastede dele af hospitalsspildevandet.
I den efterfølgende kemiske oxidation benyttes ozon som fjerner de sidste mulige rester af ikke biologisk omsat miljøfremmede stoffer.

Projektet forventes at munde ud i et større demonstrationsprojekt i takt med at byggeriet udvikles i Aarhus. Projektets industripartner Krüger ser betydelige eksportmuligheder i teknologien i forlængelse af en succesfuld demonstration og idriftsættelse på Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

Mål for projektet
Overordnet i projektet vil der blive fokuseret på konceptudvikling og efterfølgende opstilling af et pilotskala på hospitalet.  

  • Miljø og energieffektiv rensning af miljøfremmede stoffer fra hospitaler
  • Udvikling af konceptet indeholdende biologisk (MBBR) og kemisk oxidation teknologi.

Deltagere

  • Teknologisk Institut - Sektion for Miljø og Bioteknologi
  • Det Nye Universitetshospital (DNU)
  • Krüger A/S
  • DTU-Institut for Vand og Miljøteknologi

Link