Projekt - Molekylærbiologiske metoder til diagnose af mikrobielle infektioner

Jan  Lorenzen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 36.

Projekt - Molekylærbiologiske metoder til diagnose af mikrobielle infektioner

Ny metode til detektion af klinisk relevante egenskaber hos bakterier.

Projektet er afsluttet.

Projektstart 1. september 2009. Projektafslutning 31. august 2011.

Bakterier - Detektion
Kun ved tilstedeværelse af mecA mRNA lyser de specifikke prober op og kan detekteres i fluorescensmikroskopet. Her illustreret ved MRSA i en blodprøve. Billedet er taget af Allan Mortensen, AdvanDx.
Billedet er taget af Allan Mortensen, AdvanDx. 

AdvanDx A/S udvikler og sælger kits til identifikation af bakterier og svampe i blod baseret på teknologien PNA FISH, hvor fluorescerende prober binder specifikt til mikroorganismernes ribosomer, som herefter lyser op og kan detekteres i et fluorescensmikroskop.

I projektet har AdvanDx videreudviklet deres teknologi til også at kunne detektere det meget ustabile bakterielle mRNA, hvorved bakteriens identitet kan kobles til specifikke egenskaber f.eks. resistens, dannelse af toksiner eller evnen til at nedbryde bestemte substrater. I projektet blev der udviklet et assay til identifikation af de klinisk højrelevante methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA), som er kendetegnet ved at udtrykke resistensgenet mecA. Ved at koble påvisningen af S. aureus ribosomer med tilstedeværelsen af mecA mRNA kan der hurtigt gives svar på, om bakterien kan slås ned med antibiotika af methicillintypen.

Teknologisk Instituts rolle i projektet var at supplere AdvanDx’ forskning ved at udføre tilsvarende analyser på mecA mRNA fra S. aureus ved brug af en anden teknologisk platform kaldet reverse transcriptase quantitative polymerase chain reaction (RT-qPCR).

Den teknologiplatform, AdvanDx har udviklet i projektet, er yderst aktuel i andre sammenhænge, hvor det er relevant at påvise specifikke karaktertræk ved bakterier og er desuden simpel at bruge, hvilket betyder, at den let kan implementeres og benyttes på eksempelvis et sygehus.

AdvanDx - Graf

 

Illustration af kvantitativ PCR. Jo tidligere grafen krydser den grønne linje (kaldet treshold), des større er koncentrationen af det pågældende gen i prøven. Ved at analysere standarder med kendte koncentrationer af genet, kan koncentrationen af genet kvantificeres i en ukendt prøve.

Deltagere

  • Anne Karin Ildor Rasmussen, Dorte Houg, Berith Kummerfeldt og Allan Mortensen, AdvanDx A/S
  • Tine Yding Wolff, Jan Lorenzen, Helle Stendahl Andersen, Masumeh Chavoshi og Trine Rolighed Thomsen, Teknologisk Institut