Projekt - Naturlige Ingredienser og Grøn Energi - med bæredygtige oprensningsteknologier

Anne Louise Dannesboe Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 55.

Projekt - Naturlige Ingredienser og Grøn Energi - med bæredygtige oprensningsteknologier

Innovationskonsortie

Projektet er afsluttet.
Projektstart 1. januar 2011. Afsluttet 2015.

Der produceres hvert år 8,5 mio. tons restprodukter fra landbrug, fødevare- og foderindustri i Danmark. Restprodukterne indeholder ofte værdifulde naturlige ingredienser såsom farvestoffer, proteiner og antioxidanter.

Der mangler i dag teknologier til at sikre en effektiv og miljøvenlig udvinding af naturlige farver, proteiner, anti-oxidanter mv. fra rest-biomasse. Samtidig gør indholdet af vand og salte det vanskeligt at anvende restprodukterne til bioenergi.

Konsortiet vil udvikle og demonstrere en ny type membraner baseret på aquaporiner – de samme proteiner som er ansvarlige for vandtransporten i biologiske celler. Disse membraner kombineres med en ny oprensningsteknologi, der i stor målestok kan separere indholdsstoffer. Herved opnås en platform, der både kan udvinde værdifulde naturlige ingredienser og sikre, at restprodukterne kan anvendes til produktion af grøn energi.

Konsortiet vil skabe et center, hvor danske virksomheder kan få evalueret potentialet i deres restprodukter for at sikre en bedre udnyttelse. De teknologiske løsninger har et stort eksportpotentiale, da de imødekommer det globale behov for bæredygtig anvendelse af biologiske ressourcer.

Deltagere
Virksomheder

  • Upfront Chromatography A/S
  • Aquaporin A/S
  • DDS Silkeborg A/S
  • CEBIO ApS
  • Agro Korn A/S
  • Aller Aqua A/S
  • Launis Fiskekonserves A/S

Forskningsinstitutioner

  • Syddansk Universitet, DTU, Danmarks Miljøundersøgelser

Rådgivnings- og videnspredningspart:

  • Teknologisk Institut