Projekt - Ny teknologi til rensning af vejvand

Lotte Bjerrum Friis-Holm

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 37.

Projekt - Ny teknologi til rensning af vejvand

Udvikling af filterteknologi til rensning af vand fra trafikerede områder

Projektstart 2013. Afsluttet december 2015.

Der er i dag stort fokus på kunne håndtere kraftige nedbørshændelser, bl.a. ved Lokal Afledning af Regnvand (LAR). Ved lokal håndtering af regnvand aflaster man det eksisterende kloaksystem og kan endvidere opnå en bedre grundvandsgendannelse ved lokal nedsivning af regnvandet til jordmatricen.

Regnvand der afledes fra trafikerede områder som veje og parkeringspladser (vejvand), indeholder en lang række kemiske stoffer, bl.a. polyaromatiske kulbrinter (PAH) der tilføres fra bilernes udstødning. Da flere af disse stoffer er toksiske, kan vejvandet fra trafikerede områder ikke kan ledes direkte ud i åer, søer og fjorde (recipient), eller nedsives i jordmatricen, men kræver behandling i spildevandsrenseanlæg eller opstuvningsbassiner for at sænke niveauet af uønskede stoffer før det udledes.

Mål
I projektet ”Rensning af vand fra trafikerede områder” blev der udviklet en filterløsning til decentral rensning af regnvand fra trafikerede områder. Løsningen blev designet til at aflaste de nuværende kloaksystemer ved lokal afledning af regnvand og samtidig sikre at vandet renses for problematiske stoffer som PAH’er. Filterteknologien består af elementer der kan tilbageholde og rense regnvand uden brug af energi eller kemikalier. 

Projektstatus
I projektet blev en filterløsning udviklet og nedgravet ved en trafikeret vej og filteret evne til at fjerne PAH blev vurderet.

Deltagere

  • ROCKWOOL International A/S
  • Teknologisk Institut.

Projektet blev støttet af Naturstyrelsen, under MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram).