Projekt - Nye betonafstandsholdere udvikles til fremtidens infrastruktur

Henrik Erndahl Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 72.

Projekt - Nye betonafstandsholdere udvikles til fremtidens infrastruktur

Projektstart april 2011. Projektafslutning november 2014.

Projektet er afsluttet

Afstandsholdere benyttes til at fastholde armeringen i formen før og under udstøbningen med beton. Ofte er der dog problemer med vedhæftningen mellem afstandsholder og beton relativt kort tid efter, at betonkonstruktionen er taget i brug. Problemet betyder, at det kan være nødvendigt at reparere konstruktionen langt tidligere end forventet, fordi armeringen ruster i såkaldt aggressive miljøer, hvor betonkonstruktionen fx er nær havvand eller veje, hvor der saltes.

Eksempel på rustende armering som følge af dårlig vedhæftning mellem afstandsholder og beton. Her er benyttet plastikafstandsholdere.
Eksempel på rustende armering som følge af dårlig vedhæftning mellem afstandsholder og beton. Her er benyttet plastikafstandsholdere.

Årsagen til problemet er, at revner mellem afstandsholderen og betonen fungerer som en motorvej for transport af skadelige chlorider ind til armeringen i betonen.

Afstandsholder inden indstøbning i beton.
Afstandsholder inden indstøbning i beton.

Mål for projektet

Målet med projektet er at udvikle en ny generation af højkvalitetsbetonafstandsholdere til store infrastrukturprojekter for derved at øge konstruktionernes levetid og reducere udgifter til reparationer og vedligehold. Dette nye projekt skal sikre, at afstandsholdere til betonkonstruktioner er tætte og hæfter godt til den beton, som de indstøbes i.

De nye betonafstandsholdere skal udvikles ved at ændre i afstandsholderens geometri, receptoptimering og overfladebeskaffenhed til gavn i Danmark og udlandet.

Da afstandsholdere er et område der ikke i dag er dækket af EN-standarder, er der stor variation i kvaliteten af afstandsholdere på markedet. Projektet ønsker derfor samtidig at arbejde hen imod at udvikle en fælles standard for betonafstandsholdere.

Deltagere

Teknologisk Institut (projektleder).
Haucon A/S (Danmark).
Betonex (Polen).

Projektet er medfinansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen samt National Centre for Research and Development i Polen, gennem Eurostars-programmet og har et samlet budget på knap fem millioner DKK.

Aktiviteter

Projektet er opdelt i følgende aktiviteter:

  1. Specificering og behovsanalyse baseret på input fra interessenter (bygherrer, entreprenører, konsulenter, mv). Denne del skal være med til at sikre bred forankring af projektresultaterne.
  2. Øgning af afstandsholderens vedhæftning til den omgivende beton samt udvikling af geometri og betonrecept til sikring af bedst mulige indstøbningsevne og kvalitet.
  3. Udførsel af accelererede holdbarhedstests for bedst at kunne undersøge langtidsholdbarheden.
  4. Standardisering. Her ses på hvordan man sikrer bredere og længerevarende udnyttelse af projektresultater.
  5. Pilot- og fuldskalatests hos Betonex hvor alle udviklede teknologier og metoder tages i brug.
  6. Implementering af resultater via forskellige kommunikationsaktiviteter.