Projekt - Nyt røggasfilter til biomassekedler

Bodil Engberg Pallesen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 81.

Projekt - Nyt røggasfilter til biomassekedler

Projektperiode: 2014-2016.

Nye standarder til effektiv rensning af sod- og askepartikler fra halmfyr er omdrejningspunktet i dette projekt. Projektets formål er at udvikle og demonstrere et nyt røggasfiltersystem til halmfyrede biomassekedler og mindre kraftvarmeanlæg op til 3 MW. Projektet ledes af Teknologisk Institut. Kedelfabrikken Faust ApS  er hovedansøger og NEK Consult samt Teknologisk Institut er partnere.

Behovet for et effektivt røggasfilter er særdeles aktuelt grundet de skærpede krav til partikelemission fra biomassefyrede kedelanlæg, som er beskrevet i den fælles europæiske standard EN303-5, som p.t. er under revision. Faust ApS, NEK Consult og Teknologisk Institut arbejder sammen i dette projekt, der har til formål at udvikle og demonstrere en ny type filter til rensning af røggas fra halmfyr.

Projektet vil udvikle et relativt prisbilligt og fuldt pålideligt filter, der kan opfylde de skærpede krav til nedbringelse af partikelemissionen fra biomassefyrede kedelanlæg. Teknologien har lavt energiforbrug, lave driftsomkostninger og lang levetid i forhold til eksisterende teknologi.

Et teknologigennembrud i kedelbranchen

Opfindelsen vil være et gennembrud i kedelbranchen og vil sikre en fremtidig bæredygtig anvendelse af biomasse fra halm. Teknologien vil sikre, at anlæggene lever op til de nye krav til partikelemission, og anlæggene kan således bidrage til at nå de overordnede politiske mål om 100 % vedvarende energi i år 2050 i Danmark. Det nye filter vil både være billigere i drift pga. et mindre el-forbrug samt mindre vedligeholdelsesudgifter. Samtidig vil filteret være et anseeligt kvalitetsløft, fordi filtret også sikrer udskillelse af selv meget små partikler.

Udvikling og test af prototype

Arbejdsprogrammet vil fokusere på design og konstruktion af demo-prototype tilpasset et kedelanlæg. Projektet vil foretage testkørsler og justeringer og udvikle en protokol for målinger af renseevne.

Projektet har et stærkt kommercielt fokus og vil bidrage til at løfte efterspørgslen blandt andre danske og EU kedelvirksomheder og dermed sikre arbejdspladser i branchen. Danmark har en lang tradition for anvendelse af halm i energiforsyningen både til varme og el.

Du er velkommen til at kontakte seniorspecialist Bodil E. Pallesen, hvis du vil vide mere om dette projekt.

Projektet har fået tilskud fra EUDP – Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProjekter under Energistyrelsen. Se også beskrivelse af projekt på EUDPs hjemmeside.