Projekt - Online sensorløsning til detektion af jordforurening

Sune Dowler Nygaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 20.

SOIMON

Projekt - Online sensorløsning til detektion af jordforurening

SOIMON - Et projekt under EU's 7. rammeprogram 

Projektstart september 2013. Forventet afslutning september 2015.

Siden den industrielle revolution i starten af det 19. århundrede er der blevet introduceret kemikalier i store mængder, som kan være skadelige for mennesker og miljø, hvis de ikke benyttes eller destrueres korrekt. Jordforurening er et problem over hele Europa, hvor især produktionsvirksomheder, benzinstationer, renserier m.m. har efterladt og til tider stadig efterlader jorden forurenet med skadelige kemikalier. Der anslås at være 3,5 millioner forurenede grunde i EU, men kun en brøkdel af disse grunde er blevet identificeret og oprenset. 

Formålet med dette projekt er at udvikle en in-situ metode (dvs. en metode, der kan benyttes direkte på stedet og dermed undgå at udtage prøver og sende disse til laboratoriet) til at identificere og karakterisere forurenet jord hurtigt og billigt.

Projekt og resultater
I SOIMON-projektet udvikles en probe indeholdende en række special-designede sensorer, der kan detektere jordforurening. Proben er designet til at blive placeret inden i et borerør og inkorporerer, ud over sensorerne, nyudviklede vibrationsdæmpende foranstaltninger. Probens placering i borerøret kombineret med kontinuert indtag af gas fra jorden tillader, at der kontinuert eller næsten kontinuert kan måles online, imens der bores ned igennem jorden, så der hurtigt og billigt opnås detaljeret viden om jordforureningen.

Teknologisk Institut bidrager i udviklingen og test af sensorer, design af proben samt viden om målinger under boring.

Deltagere

  • Teknologisk Institut (DK)
  • The Welding Institute (TWI) (UK)
  • OIKON (HR)
  • HGL Dynamics (UK)
  • Medusa Explorations (NL)
  • iKNOWHOW Informatics (GR)
  • IDS (TN)