Projekt - Onsite-detektion af CFC-gasser

Casper Laur Byg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 29.

Fjernvarmerør

Projekt - Onsite-detektion af CFC-gasser

Projektstart januar 2017. Forventet afslutning december 2018.

Stål fra brugte præisolerede fjernvarmerør udgør en betydelig ressource, men isoleringen kan indeholde CFC-gasser der er blevet brugt til at opskumme isoleringen i røret.

CFC-gasser er i dag forbudt i vid udstrækning pga. stoffernes lange levetid i atmosfæren og deres ozonnedbrydende egenskaber. For at sikre mulighed for genanvendelse af stål fra opgravede præisolerede fjernvarmerør, og samtidig sikre en miljømæssigt forsvarlig håndtering af CFC-gasserne, vil projektet udvikle et hurtigt og brugervenligt instrument til on-site detektion af CFC-gasser i isoleringen.

Formålet med dette projekt er at afdække potentialet for, og udvikling af, en hurtig og kosteffektiv metode til on-site detektion af CFC-gasser i PUR-skum anvendt til isolering af fjernvarmerør. Den udviklede metode vil tillade sortering af brugte fjernvarmerør hos de virksomheder, som genvinder stålet i disse, hvilket vil sikre en miljømæssigt forsvarlig håndtering og genindvinding. Idet teknologiudvikling og regulering går hånd i hånd, vil løsningen ikke mindst sikre, at de rette myndigheder vil kunne foretage en effektiv regulering på området, da der ved projektets udgang forventes at ligge en dokumenteret løsning til detektion af CFC-gasser i fjernvarmerør som vil kunne gøres kommercielt tilgængelig i nær fremtid.

Den rette analyseteknologi til at løfte opgaven vil i samråd med partnervirksomhederne blive udvalgt, og et tæt samarbejde alle partnerne i mellem vil sørge for at slutproduktet vil blive både brugervenligt og robust, så måltagningen bliver præcis og effektiv. Der vil blive udført arbejde i laboratoriet med rene gasser samt i felten under realistiske forhold.

Deltagere

  • Stena Recycling (DK)
  • Gasdetect (DK)
  • Teknologisk Institut (DK)