Projekt - Overvågning af svovl- og partikelforurening fra skibe

Morten  Køcks

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 80.

Projekt - Overvågning af svovl- og partikelforurening fra skibe

Projektstart juli 2013. Projektet er afsluttet december 2015.

I de såkaldte Emission Control Areas (ECA), herunder Nordsøen, Østersøen og de indre danske farvande, mødes skibsrederne med strenge krav til svovlindholdet i brændstof. I 2010 blev grænseværdien nedsat til 1 % svovl (maks.) og i 2015 til blot 0,1 %. Svovlindholdet i brændstof kontrolleres i dag hovedsageligt ved tilfældige tjek af såkaldte bunkerregnskaber, brændstoflogs, og kun i ganske få tilfælde foretages en egentlig kemisk brændstofanalyse, når skibet er i havn. Disse metoder til håndhævelse er utilstrækkelige og bør ikke stå alene. Effektiv håndhævelse og lige vilkår for rederne kalder derfor på en simpel og robust kontrolmetode for måling af svovlindhold.

Skib

I dette projekt har ambitionen netop været at udvikle en sådan metode. Det primære fokus har været at estimere svovlindholdet ved at måle indirekte i skibenes røgfaner ved passage under Storebæltsbroen (proof-of-concept). Langt størstedelen af skibstrafikken gennem Danmark passerer enten Storebælt eller Øresund, og ved at måle her er der således potentiale for effektiv screening af en stor del af flåden.

Der er undersøgt forskellige tilgange via avancerede men kosteffektive sensorteknologier. Den grundlæggende idé er at måle SO2- og CO2-indholdet i røgfanen og bruge forholdet mellem de to gasser til estimering af svovlindholdet. Det har dog i projektet vist sig udfordrende på tilstrækkelig vis at kvantificere gasserne med de anvendte, kosteffektive sensorer og yderligere undersøgelser og sensormodificering er derfor nødvendig.

Parallelt hermed er der i projektet blevet undersøgt hurtigmetoder til direkte analyse af svovlindhold i brændstof som et muligt supplement til ovenstående. Dette har vist meget lovende resultater ved brug af håndholdt udstyr.

Mål for projektet

Det overordnede formål er udvikling af en kosteffektiv hurtigmetode til overvågning af svovlforurening fra skibe.

Deltagere

  • Zenzors A/S
  • Nordic Tankers Marine A/S
  • A/S Storebælt
  • Danmarks Rederiforening
  • Teknologisk Institut

Projektet er medfinansieret af Miljøstyrelsen under MUDP-støtteordningen (2012).

Se også