Projekt - Partikelemission fra brændeovne

René Lyngsø Hvidberg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 68.

Brændeovn

Projekt - Partikelemission fra brændeovne

Kontrol med afbrænding af affald

Projektstart januar 2014. Projektet er afsluttet december 2015.

I dag har landets kommuner tilsynspligt med, om der bliver afbrændt ulovligt affald i privates brændeovne. I langt de fleste tilfælde klares hændelser via dialog mellem kommunen og borgeren, mens i enkelte tilfælde er en håndgribelig bevisførelse nødvendig.

Projektets formål er derfor at udvikle en opsamler, som ved placering i skorstenen vil kunne indfange unikke kemiske sporstoffer og dermed afsløre, om der er brændt ulovligt affald af. Dette gøres ved at undersøge forskellige affaldstyper for hhv. afbrændingsprofil (herunder partikelantal, -størrelse og -masse) og mulighed for detektering af kemiske komponenter. Erfaringen herfra benyttes til udviklingen af opsamleren.

Ved siden af dette vil der blive foretaget to storstillede forbrugerundersøgelser hos henholdsvis samtlige kommuner og landets skorstensfejermestre for at afdække, hvor stort problemets omfang med afbrænding af ulovlige materialer i privates brændeovne egentlig er.

Projekt og resultater
Der er i løbet af projektet implementeret afbrændingsprocedurer til kontrollerede testafbrændinger af små mængder udvalgte affaldstyper. Sideløbende er der blevet udviklet på laboratoriemæssige analysemetoder til detektering af unikke kemiske sporstoffer for de repræsentative affaldstyper.

Der er i projektet udviklet et testdesign for opsamleren, så den kan implementeres i en skorsten. Opsamleren kan udstyres med forskellige typer opsamlingsmedier afhængigt af, hvilke kemiske sporstoffer, der ledes efter. Opsamleren er endnu ikke færdigudviklet.

Der er foretaget landsdækkende spørgeskemaundersøgelser hos kommunerne og hos skorstensfejermestrene. Der har været stor opbakning til at svare på spørgeskemaerne og de foreløbige resultater giver spændende information om omfanget af problemet med afbrænding af affald i brændeovne.

Deltagere

  • Teknologisk Institut
  • Esbjerg Kommune
  • Odense Kommune
  • Skive Kommune
  • Vejle Kommune
  • Skorstensfejermester Kim L. Christensen
  • Skorstensfejermester Martin H. Andersen
  • Skorstensfejermester Rene Dahl
  • Mikrolab Aarhus A/S 

Projektet er støttet af Miljøstyrelsen under Program for Grøn Teknologi 2013.