Projekt - Partikelseparator til rensning af vejvand

Ulrik  Hindsberger

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 85.

Projekt - Partikelseparator til rensning af vejvand

Projektstart 1. januar 2010. Afslutning 6. juli 2011.

Projektet er afsluttet.

Udfordringen i Danmark er, at både mængden og intensiteten af regn forventes at stige som følge af klimaforandringerne samtidig med, at der stilles større krav til kvaliteten af regnvandet. Her er vand fra veje et centralt problem, der skal løses, da det meget ofte er forurenet med olieforbindelser, tungmetaller, vejsalt mv. Dette kalder på udvikling af nye anlæg til opsamling og behandling af vejvand både centralt og decentralt.

Undersøgelser i Ørestad i København af forsøgsanlægget med dobbelt porøs filtrering af vejvand har vist, at den store udfordring ved rensning af vejvand er at fjerne tungmetaller samt små partikler i intervallet 0,3-30 µm.

Forsøg med en ny type filtre i olieudskillere på Teknologisk Institut i foråret 2009 har givet god forståelse af, hvordan filtre skal opbygges, så de både kan fjerne olieforbindelser og mindre partikler. Fordelen ved en partikelseparator er, at der er store gevinster i at samle rensningen af både olie og partikler i en samlet komponent.

Mål for projektet

  • Formålet med projektet er at videreudvikle, optimere og dokumentere en ny type partikelseparator, som udover at rense vejvandet for olieforbindelser kan fjerne en stor del af vejvandets partikelindhold, og som simpelt kan installeres i eksisterende afløbssystemer.
  • Projektet skal dokumentere rensningsgrader af de små forurenende partikler i en nyudviklet partikelseparator. Det er planen, at kombinere de erfaringer som KU, Skov & Landskab har fra anlægget i Ørestad om dobbelt porøs filtrering, med de erfaringer Teknologisk Institut har med afprøvning af olieudskillere til store vandmængder, og i fællesskab foreslå videreudvikling af partikelseparatoren og udkast til forskrift for dokumentation af separatorer til vejvandsrensning.

Ved projektets afslutning vil der foreligge en samlet rapport, der dokumenterer rensningsegenskaberne for partikelseparatoren for de mest almindeligt forekommende stoffer i regnvand. Rapporten vil indeholde beskrivelse og konklusioner på de forsøg og analyser, der er foretaget i projektets forløb.

Projektet vil blive afsluttet med en temadag om emnet rensning af regnvand og der vil blive skrevet artikler til diverse fagblade om projektets forløb. Endelig vil projektets resultater indgå i undervisning for kloakmestre, entreprenører, rådgivere samt ansatte i kommuner og forsyningsselskaber, der arbejder med området. Resultaterne vil desuden indgå i undervisningen på KU-LIFE.

Deltagere

  • KU, Skov & Landskab
  • WaterCare
  • Teknologisk Institut, Rørcentret